StartsidamanusInfoGrammatik
 

Käskymuoto eli imperatiivi

 • Käskymuotoa (imperatiivia) käytetään käskyissä ja kehotuksissa. Käskymuoto on yhtä kuin verbin vartalo (eli perusmuoto-a). Käskymuoto on yleensä samanlainen riippumatta siitä, kehotetaanko yhtä vai useampaa henkilöä.
 • I ja III konjugaation verbeillä käskymuoto on infinitiivin kaltainen:

  titta I Titta på den här! Katso tuota!
  tro III Tro på henne! Usko häntä!


 • II ja IV konjugaation verbeiltä poistetaan infinitiivin (perusmuodon) a-pääte.

  ringa IIa Ring mig i kväll! Soita minulle illalla!
  spinga IV Spring för livet! Juokse henkesi edestä!


INFINITIIVI PREESENS KÄSKYMUOTO
vara är Var snäll!
komma kommer Kom hit!
glömma glömmer Glöm inte att hämta mig!

  Infinitiivi Preesens Käskymuoto
I

jobba

titta

jobbar

tittar

jobba

titta

IIa

ringa

höra

ringer

r

ring

hör

IIb

läsa

mäta

läser

mäter

läs

mät

III

bo

bor

r

bo

IV

komma

 

kommer

 

kom

 

ep.

sälja

säljer

r

sälj

 

 

© Jyväskylän yliopiston kielikeskus, kaikkinainen lainaaminen ilman kielikeskuksen lupaa kielletty.Copyright