StartsidamanusInfoGrammatik
 

Partisiipit

 • ovat verbeistä johdettuja adjektiiveja
 • ruotsin kielessä on kaksi partisiippia: taipumaton partisiipin preesens ja taipuva partisiipin perfekti

Partisiipin preesens


Även om vädret var bitande kallt, kom jag cyklande hem. (purevan, pyöräillen)
Jag var så trött att jag blev liggande i sängen. (makaamaan)

 • päätteenä -ande (jos infinitiivin pääte -a) tai -ende
  gå - gående, sitta - sittande

 • ei voida muodostaa refleksiiviverbeistä (esim. tvätta sig)

 • käyttö:
  • usein adjektiiviattribuuttina (vastaa tällöin sivulausetta)
   ett sovande barn = ett barn som sover

  • toiseen verbiin liitettynä, vastaa usein suomen instruktiivia 'pyöräillen, kävellen' (komma ja verbien kanssa)

  • bli ja jatkuvaa tekemistä ilmaisevat verbit (seistä, maata, istua)

  • käytetään myös substantiivisesti, henkilöistä
   Alla närvarande tyckte inte om saken (läsnäolijat).
   På gatan går två unga älskande (rakastavaista) ja asioista esim.
   Jag tycker om läsandet (lukeminen).

 • monet partisiipit ovat muuntuneet adjektiiveiksi ja niitä käytetään myös vara ja bli verbien kanssa.
  Det var väldigt spännande.

 • verbeillä, joilla on kaksi infinitiiviä, muodostetaan partisiipin preesens pidemmästä muodosta
  esim. bli(va) - blivande, ge / (giva) - givande, ha(va) - havande

 

 

© Jyväskylän yliopiston kielikeskus, kaikkinainen lainaaminen ilman kielikeskuksen lupaa kielletty.Copyright