VERBIEN AIKAMUOTOJA

Muuta verbit annettuun aikamuotoon.

- När du hem? (ha + komma, perfekti.)
- Jag hem igår. (komma, imperfekti)
- Vad du ? (ha + göra, perfekti)
- Jag ett nytt hus på Åland. (ha + köpa, perfekti)
- Är det sant? inte ni ett hus i skärgården? (ha, imperfekti)
- Nej, det är mina föräldrar som en sommarstuga där. (ha, preesens)
- Jaha. När ni er för att köpa det här huset. (bestämma, imperfekti)
- Det är länge sen. Vi på annoser i flera månader. (ha + titta, pluskvamperfekti)
- Jag på Åland, visste du det? (ha + bo, perfekti)
- Nej, det jag faktiskt inte. (veta, imperfekti)
- Det förstår jag, det var ju på 60-talet. Jag precis jobb då. (ha + få, pluskvamperfekti)
- På Åland alltså?
- Ja.
- ni mycket på Åland nu? (ska + vara, futuuri)
- Absolut, det är ju självklart.
- ni att huset nästa sommar? (komma + renovera, futuuri)
- Nej, det behövs inte. Huset är gammalt men i bra skick.
- ni till Åland nu under sommarlovet? (resa, futuuri)
- Ja, nästa vecka åker vi över med hela familjen.
- Det låter fint. Ha en trevlig resa!
- Tack ska du ha.