Sanasto Videot Tehtävät Lähteet/Linkit Tekijät Sivukartta

Yhdistyslaki

Yhdistyslaki 1989/503 on yhdistyksen toimintaa säätelevä laki, joka astui voimaan 1.1.1990.

Yhdistyslaissa on määritelty


Yhdistyksen säännöt

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen säännöissä on mainittava

 • yhdistyksen nimi ja kotipaikkana oleva Suomen kunta
 • yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot, joilla niihin pyritään
 • jäsenen velvollisuus suorittaa yhdistykselle jäsenmaksu ja muita maksuja
 • yhdistyksen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi
 • yhdistyksen tilikausi
 • ajankohta, jolloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat valitaan, tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään
 • yhdistyksen koollekutsumisaika ja -tapa sekä
 • varojen käyttö, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan.

Lisäksi sääntöihin on syytä kirjata:

 • milloin jäsen voidaan erottaa
 • miten jäsen voi luopua jäsenyydestään
 • mitkä ovat yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa käsiteltävät asiat
 • milloin hallituksen kokous on päätösvaltainen
 • mitkä ovat hallituksen tehtävät sekä
 • mihin mennessä tilinpäätöksen pitää valmistua.

Yhdistyslain mukaan kokouksissa noudatetaan mies ja ääni -periaatetta, ellei yhdistyksen säännöissä ole toisin mainittu.


Lisätietoa
Yhdistyksen perustamisesta: http://www.yhdistysinfo.net/index.php ja
yhdistyslaista: http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyslaki.htmlKielikompassi>> Tietomajakka>>