StartsidamanusInfoGrammatik
 

Partisiipin perfekti

 • Saa kolme muotoa: -en, -ett ja monikon / määräisen muodon
konjugaatio en ett mon./määr.
1. Han har reparerat cykeln.
intressera
grilla
Cykeln är reparerad.
intresserad
grillad
reparerat intresserat
grillat

reparerade
intresserade
grillade

2a. Hon har stängt butiken.
gömma
Butiken är stängd.
gömd
stängt
gömt

stängda
gömda

2b. Jag har köpt bordet.
låsa

köpt
låst

Bordet är köpt
låst

köpta
låsta

3. Ulla har klätt sig väl
sy

Ulla är välklädd
sydd

välklätt
sytt

välklädda
sydda

4. Han har skrivit boken
skjuta

Boken är skriven
skjuten

skrivet
skjutet

skrivna
skjutna


muodostus:

 • en-suvun muoto saadaan yksinkertaisimmin erottamalla imperfektistä e-pääte (1.-3. konjugaatio) grillade - grillad, låste - låst, sydde - sydd

 • ett-suvun muoto on puolestaan samannäköinen kuin supiini
  intresserat - intresserat, gömt - gömt, klätt - klätt

 • monikko ja määräinen muoto saadaan lisäämällä en-suvun muotoon (1. konjugaation verbeihin) -e tai (2.-ja 3. konjugaation verbeihin) -a

 • vahvojen verbien kohdalla (osa 4. konjugaatiosta) erotetaan supiinista it-pääte ja lisätään tilalle -en/-et/-na.
  skrivit - skriven, skrivet, skrivna

 • epäsäännölliset verbit, joiden supiinin pääte on -t taipuvat 2. konjugaation mukaan. Ne, jotka loppuvat supiinissa -tt, taipuvat 3. konjugaation tavoin.

 • jos verbiin liittyy PARTIKKELI tai PREPOSITIO tulee tämä yhteen kirjoitettuna partisiipin eteen
  tycka om - en omtyckt person, köra över - en överkörd katt, baka hemma - hembakat / hembakt vetebröd

 

 

© Jyväskylän yliopiston kielikeskus, kaikkinainen lainaaminen ilman kielikeskuksen lupaa kielletty.Copyright