StartsidamanusInfoGrammatik
 

Lisäinfoa kysyvistä pronomineista, kysymyssanoista ja muista pronomineista

 • Vad för en-pronominia käytetään, kun kysymys on uudesta ja hieman epämääräisestä tilanteesta. Vastauksena on substantiivi.

  Vad är det för en ny cykel? - det är en mountainbike
  Vad för ett hus är det? - det är ett ekologihus
  Vad önskar du för pizza? - skinkpizza

 • Pronominia vilken käytetään, kun puhutaan tietystä ryhmästä ja asia on jo tuttu. Vastauksena on substantiivi joko nimi, numero tai luettelo.

  Vilken bok är det? - Det är "svenska för universitetsstuderande".
  Vilket land besöker du helst? - Sverige.
  Vilka böcker tycker mest om? - Ordböcker.

 • Pronominilla hurdan kysytään laatua ja vastauksena on adjektiivi.

  Hurdan var filmen? - Den var romantisk.
  Hurdant var vädret? - Soligt.
  Hurdana var vokalisterna? - Ganska bra.


 • Någon-pronomini taipuu adjektiivin kaltaisesti pääsanansa mukaan, adjektiivi ja substantiivi ovat sen jälkeen epämääräisessä muodossa. Någon voi esiintyä myös itsenäisesti. Någonting tarkoittaa jotakin, mitään ja se ei voi liittyä substantiiviin, mutta kylläkin adjektiiviin.

  Kan någon ta en titt på babyn?
  Det är något fel på min dator.
  Jag lagade symaskinen för några månader sedan.
  Jag köpte någonting fint och prydligt.

 • Ingen on någon-pronominin kielteinen vastine ja taipuu samalla tavalla. Adjektiivi ja substantiivi ovat myös ingen-pronominin jälkeen epämääräisessä muodossa. Tätä pronominia käytetään sivulauseessa, kun se on subjektina tai subjektin määreenä. Ingen-pronomini pitää jakaa kahdeksi sanaksi, jos se ei ole subjektina esim. sivulauseissa tai useampiosaisten predikaattien yhteydessä.

  ingen inte + någon
  inget inte + något
  inga inte + några
  ingenting inte + någonting

  Karin sade att hon inte fick någon tidning i morse.
  Erik påstår att han inte har träffat på något nytt i forskningarna.
  Anders vet att jag inte kan äta några spannmålsprodukter.

 

 

© Jyväskylän yliopiston kielikeskus, kaikkinainen lainaaminen ilman kielikeskuksen lupaa kielletty.Copyright