StartsidamanusInfoGrammatik
 

Kysyvät pronominit, kysymyssanat ja muut pronominit

Kolmion ylin taso:

 • Kolmion ylimmän tason pronominien kanssa tulee sekä adjektiivista että substantiivista pitkä muoto (eli kolimiossa + +).

  Den här fina bilen (tämä hieno auto)
  Den där fina bilen (tuo hieno auto)
  Hela fina bilen (koko hieno auto)
  Båda fina bilarna (molemmat hienot autot)
  Själva fina bilen (itse hieno auto)
  Den fina bilen (se hieno auto)

Keskitaso

 • Kolmion keskitason pronominien kanssa tule adjektiivista pitkä muoto ja substantiivista lyhyt muoto (eli kolmiossa + - ) .

  Min fina bil_ (minun hieno auto)
  Denna fina bil_ (tämä hieno auto)
  Samma fina bil_ (sama hieno auto)

Alataso

 • Kolmion alimman tason pronominien kanssa tulee sekä adjektiivista että substantiivista lyhyt muoto (eli kolmiossa - -).

  En fin bil (eräs)
  En sådan fin bil (sellainen)
  En annan fin bil (toinen)
  En likadan fin bil (samanlainen)
  Vad för en fin bil? (mikä)
  Vilken fin bil? (mikä)
  Hurdan fin bil? (millainen)
  Någon fin bil (joku)
  Ingen fin bil (ei mikään)
  Varje fin bil (jokainen)
  All kall mjölk (kaikki)
  Många fina bilar (monet)
  fina bilar (harvat)

 

 

© Jyväskylän yliopiston kielikeskus, kaikkinainen lainaaminen ilman kielikeskuksen lupaa kielletty.Copyright