StartsidamanusInfoGrammatik
 

Yhdyssanojen suku

Yhdyssanojen suku määräytyy jälkimmäisen osan mukaan:

en olycka + ett fall ett olycksfall
ett ord + en bok en ordbok
en dag + ett hem ett daghem
ett tåg + en resa en tågresa

 

 

© Jyväskylän yliopiston kielikeskus, kaikkinainen lainaaminen ilman kielikeskuksen lupaa kielletty.Copyright