StartsidamanusInfoGrammatik
 

Omistusmuodon ilmaiseminen

Suomen genetiivi voidaan ruotsin kielessä ilmaista monella eri tavalla; genetiivillä, prepositioiden avulla, adjektiivilla, yhdyssanalla, substantiiviattribuutilla ja käyttämällä genetiiviä joidenkin prepositioiden yhteydessä.

Genetiivi vastaa kysymykseen:
Vems? Kenen? Keiden?

Genetiivi muodostetaan liittämällä omistajaan pääte -s. Jos sanan viimeinen kirjain on s, x tai z genetiivissä ei ole s- päätettä. Omistussanan jälkeen tulee adjektiivista määräinen muoto ja substantiivista epämääräinen muoto.

 
Genetiivi
Adjektiivi Substantiivi
Ullas
Flickans
  katt
katter
Xerxes   flickvän
Carinas Stora hund
hundar


Omistusmuodon ilmaiseminen prepositioiden avulla:

Toiminnan kohde Missbruket av alkohol.
Alkoholin väärinkäyttö.
Kokonaisuus jostakin Början av 1800-talet
1800-luvun alku..
Ajankohta ja paikka Tentamina i maj
Toukokuun tentit
Mitta ja lukumäärä
Ett pris 10 000 mark
10 000 markan palkinto / hinta
Ystävyys ja sukulaisuus En god vän till mig
Eräs hyvä ystäväni
Johtajuus ja vastuu

Föreståndaren för daghemmet
Päiväkodin johtajaMuilla tavoin:

Adjektiivilla
Finska folket
Suomen kansa

Yhdyssanalla
Öresundsbron
Öresundin silta

Substantiiviattribuutilla
Universitetsstaden Jyväskylä
Jyväskylän yliopistokaupunki

Genetiivi joidenkin prepositioiden yhteydessä
Gå till fots
Mennä kävellen
Fara till sjöss
Lähteä merille
Gå till sängs
Mennä nukkumaan
I somras
Viime kesänä
I fredags
Viime perjantaina
I julas
Viime jouluna

 

 

© Jyväskylän yliopiston kielikeskus, kaikkinainen lainaaminen ilman kielikeskuksen lupaa kielletty.Copyright