StartsidamanusInfoGrammatik
 

Sivulauseen sanajärjestys

  • Sivulause on lause, joka ei itsessään sisällä itsenäistä ajatusta. Sivulauseen on aina liityttävä päälauseeseen.
  • päälause sivulause
    Jag har inga pengar eftersom jag köpte en ny motorcykel igår.

  • Sivulauseen sanajärjestys on ruotsin kielessä hyvin sidottu. Sivulauseita kirjoitettaessa voi oikeastaan käyttää vain yhtä sanajärjestystä.
  • Sivulauseita on kolmea eri tyyppiä: alistuskonjunktioilla alkavat sivulauseet, relatiivilauseet ja kysyvät sivulauseet eli epäsuorat kysymykset.
  • Sivulauseen liikkuvat määreet ovat samoja kuin päälauseessa.

 

 

© Jyväskylän yliopiston kielikeskus, kaikkinainen lainaaminen ilman kielikeskuksen lupaa kielletty.Copyright