StartsidamanusInfoGrammatik
 

Päälauseen sanajärjestys


Ennen kuin ryhdymme tarkastelemaan päälauseen sanajärjestystä on hyvä miettiä, minkälainen lause päälause oikein on. Nimensä mukaisesti päälause ilmaisee yleensä virkkeen pääasian. Päälause sisältää aina asian tai ajatuksen, ja se voi toimia itsenäisenä lauseena.

Esim:
Ostin uuden pyörän, koska vanha pyöräni ei enää toiminut.

Kun tarkastelemme edellä olevaa virkettä voimme päätellä, että Ostin uuden pyörän on virkkeen päälause. Se voi toimia myöskin itsenäisenä lauseena, kun taas koska vanha pyöräni ei enää toiminut ei ole järkevä lause ilman edellä olevaa lausetta.

Suora ja käänteinen sanajärjestys

Päälauseella voi ruotsin kielessä olla joko suora tai käänteinen sanajärjestys. Termeillä suora ja käänteinen viitataan subjektin ja verbin keskinäiseen järjestykseen:

Sanajärjestys on aina suora, kun päälause alkaa subjektilla. Jos lause alkaa jollakin muulla kuin subjektilla, sanajärjestys on käänteinen.

 

 

© Jyväskylän yliopiston kielikeskus, kaikkinainen lainaaminen ilman kielikeskuksen lupaa kielletty.Copyright