StartsidamanusInfoGrammatik
PREPOSITIOT

yleistä
paikka ja käyttö
prep+verbi/adj./subst.
   om, för på
   över, mot, av
   till, efter, med, åt

 

 

 Paikkaa ilmaisevat

Verbi + prep.
Mikä prepositio?
Ajan-, paikan- ja suunnanmääreet

 

 

 

Prepositiot verbien, adjektiivien ja substantiivien yhteydessä


 

 

© Jyväskylän yliopiston kielikeskus, kaikkinainen lainaaminen ilman kielikeskuksen lupaa kielletty.Copyright