Infosivu Paluu aloitussivulle Tiedottavat tekstityypit Kantaaottavat tekstit Ohjailevat tekstityypit Fiktiiviset tekstityypit Ohjailevat tekstityypit Analyysit
 
Kielikeskus
Jyväskylän yliopisto
  sijaintisi: kirjoitusviestintä > TIEDOTTAVAT tekstityypit > referaatti
 
<< TIEDOTTAVAT

*Tehtävävirikkeitä

REFERAATIN LAJIT:

1. Perusreferaatti
2. Kommentoitu referaatti
3. Popularisaatio


REFERAATTI
"Sana referaatti tulee latinasta (lat. refero 'kerron kerrotun uudelleen')."  • Referaatti on luetun (taikka kuullun) tekstin selostamista: lyhyesti ja omin sanoin.

  • Referaatti kirjoitetaan jo olemassa olevan jonkun toisen henkilön kirjoittaman (taikka puhuman) asiatekstin pohjalta.

  • Referaattia ei yleensä tehdä kaunokirjallisesta tekstistä eikä entuudestaan referaattiosuuksia sisältävistä teksteistä.

  • Referaatti ei ole sama kuin "Tiivistelmä", vaikka referaatti on alkuperäistä tekstiä lyhyempi.

  • Tiivistelmällä tarkoitetaan lehtijuttujen ingressiä taikka tutkimusraportin kokoavaa alkutiivistelmää tai loppukatsausta.

  • Tiivistelmä on lehtijutun tai tutkimusraportin tekijän oma tuotos, mutta referaatti on toisen kirjoittajan tuotos.

  • Referaatin olemukseen kuuluu selostava ote. Asiat selostetaan kokonaisin virkkein, ei esim. luettelona taikka alakkaisina repliikkiviivoin esitettyinä luetelmina.

Paluu sivun alkuun
Tehtävävirikkeitä:


1. Kirjoita perusreferaatti opiskelijakollegoillesi vieraskielisestä artikkelista.
2. Kirjoita kommentoitu referaatti sellaisesta (tieteellisestä) tekstistä, jossa mielestäsi esiintyy vääryyksiä. Mainitse se foorumi, jossa alkuperäinen teksti oli ja johon kirjoitat.
3. Kirjoita jonkin tutkimuksen (väitöskirjan, gradun) pohjalta yleistajuistettu artikkeli populaariin julkaisuun (Tiede 2000 -lehteen tms.). (Vrt. lehtijuttu.) Mainitse lehti.
4. Kirjoita tieteellisestä kirjoituksesta populaari teksti puhuttavaksi esitelmäksi.


REFERAATIN LAJIT
"Kenelle referoit? Miksi? Kuka lukee referaattisi?"

1. Perusreferaatti
"Kerro muille, mitä kirjoittaja (tai puhuja) on halunnut sanoa."

Perusreferaatin tarkoitus on säästää lukijan aikaa, kun pitkänkin lähtötekstin sijasta voi lukea lyhyemmän tekstin. Perusreferaatin voi kirjoittaa mm. opiskelutovereille tai kollegoille esimerkiksi vieraskielisestä artikkelista kääntämällä.

2. Kommentoitu referaatti
"Mitä sanottavaa sinulla on kirjoitukseen (tai puheeseen)?"

Kommentoidun referaatin kirjoittaja ottaa kantaa alkuperäistekstiin. Omien näkemysten on erotuttava selkeästi referoitavasta aineksesta. Referoitava aines on esitettävä silti kokonaan. Kommentoitu referaatti on tiedottavan tekstin ja kannanoton yhdistelmä, miltei arvostelu. Se on usein tarkoitettu kollegojen luettavaksi.

3. Popularisaatio
"Muokkaa vaikeasisältöinen kirjoitus (tai puhe) yleistajuiseksi."

Popularisaatio kirjoitetaan kenties vaikeastakin tieteellisestä aiheesta tai tekstistä yleistajuisesti laajalle lukijajoukolle tai tietylle kohderyhmälle. Tavallisia yleistajuistamisen foorumeita ovat tieteen kuvalehdet, oppikirjat ja muut tietokirjat.

 

 

     
Untitled Document
Sivukartta Help Palaute Paluu sivun alkuun