Infosivu Paluu aloitussivulle Tiedottavat tekstityypit Kantaaottavat tekstit Ohjailevat tekstityypit Fiktiiviset tekstityypit Ohjailevat tekstityypit Analyysit
 
Kielikeskus
Jyväskylän yliopisto
  sijaintisi: kirjoitusviestintä > TIEDOTTAVAT tekstityypit > referaatti > perusreferaatti
 
<< REFERAATTI

REFERAATIN LAJIT:

1. Perusreferaatti
2. Kommentoitu referaatti
3. Popularisaatio


1. Perusreferaatti

"Välitä lukijalle lyhyesti se, mitä kirjoittaja on halunnut sanoa."

*Selosta omin sanoin
*Otsikoi itse
*Ingressiin saat tietoa lähtötekstin kirjoittajasta
*Pyri tarkkuuteen ja kattavuuteen
*Muista lähtötekstin merkityssuhteet
*Selosta objektiivisesti
*Tarvitsenko kehysliitoksia, metatekstiä, viittauksia?
*Miten pitkä?
*Tyyli selkeäksi ja eteneväksi
Paluu sivun alkuun
Selosta omin sanoin

- Välitä lähtötekstin tärkeimmät tiedot lukijalle mahdollisimman muuttumattomina.
- Älä kopioi lähtötekstin virkkeitä tarkalleen sanasta sanaan.
- Voit silti käyttää lähtötekstin lause- ja virkerakenteita, jos ne sopivat neutraalisti selostavaan tyyliisi, eli lähtötekstin ilmausten käyttö sellaisenaan ei ole kiellettyä.
- Suorat lainaukset lähtötekstistä ovat harvinaisia. Jos esität niitä, osoita ne lainausmerkein.
- Suoria sitaatteja tarvitset yleensä vain silloin, kun tulkitset lähtötekstiä eli kommentoidussa referaatissa.
- Hyvissä referaateissa on vain vähän suoraa lainausta.


Paluu sivun alkuun
Otsikoi itse

- Älä kirjoita referaattisi otsikoksi pelkkää lähtötekstin nimeä.
- Otsikkoesimerkki: Referaatti Josephine Smithin artikkelista "Human categorization"
- Mainitse oma nimesi heti otsikon ylä- tai alapuolella.


Paluu sivun alkuun
Ingressiin saat tietoa lähtötekstin kirjoittajasta

- Laadi otsikon jälkeen lyhyt johdatus, ingressi, jossa voit lyhyesti esitellä kirjoittajan ja hänen teoksensa tai teoksen, jossa artikkeli on julkaistu.
- Ingressiin voit kirjata myös lähtötekstin bibliografiset tiedot: esim. missä teoksessa artikkeli on julkaistu, julkaisuvuosi, kustantaja ja kustantajan kotipaikka (ei painopaikka) sekä teoksen ISBN-numero ja sarjajulkaisuista myös ISSN-numero.


Paluu sivun alkuun
Pyri tarkkuuteen ja kattavuuteen

- Silmäile tekstiä ensin ja lue sitten koko teksti tarkkaan.
- Alleviivaa avainsanoja, tutki kappaleiden ideavirkkeitä.
- Ideavirkkeet ovat yleensä päälauseina esitettyjä toteavia tai kantaa ottavia väitelauseita.
- Ideavirkkeen - ydinasian - löydät usein kappaleen alusta tai lopusta.
- Erota, mikä lähtötekstissä on tärkeää kerrottavaa ja minkä voit jättää pois.
- Etsi olennainen aines, kirjoituksen sisäinen painopiste.
- Alleviivaa lähtötekstin keskeisiä kohtia, tee muistiinpanoja sivun reunaan.


Paluu sivun alkuun
Muista lähtötekstin merkityssuhteet

- Säilytä lähtötekstin keskeiset merkityssuhteet ja välitä ne lukijalle. Käsitteenmäärittelyjä ja seuraussuhteita ei sovi muunnella.
- Etsi lähtötekstin aihe, pääkäsite ja sitä lähellä olevat käsitteet.
- Mieti myös kirjoituksen aikasuhteita, seurauksia ja vaikutuksia.
- Voit muuttaa lähtötekstin rakennetta - asiaa et saa muuttaa.
- Voit lähteä liikkeelle lähtötekstin tärkeimmästä ajatuksesta, esimerkiksi tuloksesta.


Paluu sivun alkuun
Selosta objektiivisesti

- Älä lisäile perusreferaattiin omia kommenttejasi.
- Älä kommentoi asioita edes vihjauksenomaisesti.
- Älä muuta lähtötekstiä toisenlaiseksi lisäämällä siihen asioita, joita siinä ei ole.
- Älä jätä pois olennaisia asioita, jotta asia ei vääristy.


Paluu sivun alkuun
Tarvitsenko kehysliitoksia, metatekstiä, viittauksia?

- Perusreferaatissa ei tarvitse yleensä olla viittauksia kirjoittajaan (esim. Smithin mukaan - -, Kuten kirjoittaja toteaa, - -).
- Varo ettei tällaiseen viittaukseen putkahda vahingossa kannanottojasi (esim. Kuten Smith artikkelissaan aivan oikein toteaa, - -).


Paluu sivun alkuun
Miten pitkä?

- Perusreferaatin optimipituus on noin kolmasosa alkuperäistekstin pituudesta.
- Liiallisella tiiviydellä aiheutat epäselvyyttä. Luettavuus ja ymmärrettävyys kärsii.
- Älä tee luetelmia tai luetteloita, kirjoita täydellisin lausein ja virkkein.
- Kaikkia yksityiskohtia ja havainnollistavia esimerkkejä et voi ottaa mukaan.


Paluu sivun alkuun
Tyyli selkeäksi ja eteneväksi

- Referoitavan tekstin pitää edetä: älä pysähdy liiaksi yksityiskohtiin.
- Anna tekstisi juosta luontevasti, kepeästi, kiireettömästi.
- Älä etene pelkin päälausein, jotta tekstistäsi ei tule hakkaavaa luetteloa.
- Kirjoita pääasia päälauseeseen ja tarkennukset ja selitykset sivulauseisiin.
- Etene tutusta asiasta uuteen.
- Sijoita uusi asia aina uuteen virkkeeseen, älä sano sitä sivulauseessa.
- Suosi lyhyitä lauseita: saat tekstiisi paljon predikaattiverbejä, joilla on eniten tehoa.


     
Untitled Document
Sivukartta Help Palaute Paluu sivun alkuun