Infosivu Paluu aloitussivulle Tiedottavat tekstityypit Kantaaottavat tekstit Ohjailevat tekstityypit Fiktiiviset tekstityypit Ohjailevat tekstityypit Analyysit
 
Kielikeskus
Jyväskylän yliopisto
  sijaintisi: kirjoitusviestintä > TIEDOTTAVAT tekstityypit > referaatti > kommentoitu referaatti
 
<< REFERAATTI

REFERAATIN LAJIT:

1. Perusreferaatti
2. Kommentoitu
     referaatti

3. Popularisaatio


2. Kommentoitu referaatti

"Mitä sanottavaa sinulla on siihen, mitä kirjoittaja on halunnut sanoa?"

*Sisällön selostuksen lisäksi kommentoit sisältöä
*Rakenna tekstisi lähtötekstistä poiketen
Paluu sivun alkuun
Sisällön selostuksen lisäksi kommentoit sisältöä

- Kommentoitu referaatti on tiedottavan tekstin ja kannanoton yhdistelmä, lähellä mielipidekirjoitusta.
- Kommentoitu referaatti on perusreferaattia pidempi: se sisältää referoitavan aineksen lisäksi kommenttisi.
- Mieti foorumi: kenelle kirjoitat? Samalla muotoutuu näkökulmasi.
- Kommentoitu referaatti on kaksijakoinen: kirjoittajan käsitys ja sinun käsityksesi.
- Tämän kaksijakoisuuden kuuluu välittyä referaatissasi.
- Selosta referoitava aines, mutta pidä painopiste omissa mielipiteissäsi.
- Esitä kommenttisi samalla kun referoit lähtötekstin eri kohtia. Älä esitä kannanottoja vasta lopussa.
- Toisin kuin perusreferaatissa on kiellettyä, voit sijoittaa mielipiteitä kehysliitoksiin, metatekstiin: (esim. Smith mainitsee mielestäni väärin, että - -, Hän toteaa turhaan, että - -.)

Paluu sivun alkuun
Rakenna tekstisi lähtötekstistä poiketen

- Otsikoi kommentoitu referaattisi muutoin kuin lähtötekstin otsikkoon viittaamalla.
- Hae otsikon aihe siitä, mikä on kommenttisi ydinajatus eli mikä saa sinut ottamaan kantaa.
- Laadi ingressi, jossa esittelet kirjoittajan ja hänen artikkelinsa tai teoksensa.
- Ingressiin voit kirjata myös lähtötekstin bibliografiset tiedot: missä teoksessa artikkeli on julkaistu, julkaisuvuosi, kustantaja ja kustantajan kotipaikka (ei painopaikka) sekä teoksen ISBN-numero ja sarjajulkaisuista myös ISSN-numero.
- Laadi väliotsikoita. Ne houkuttelevat lukemaan eteenpäin.
- Väliotsikko saa aineksensa luvun tai jakson sisällöstä, usein jakson loppupuolella tulevasta kannanotosta.
- Muista että on taito esittää asia subjektiivisesti mutta silti asiallisesti. Älä kiihkoile.
- Käytä suoria sitaatteja silloin kun tahdot tulkita alkuperäistekstin ajatuksia lukijalle.


     
Untitled Document
Sivukartta Help Palaute Paluu sivun alkuun