Infosivu Paluu aloitussivulle Tiedottavat tekstityypit Kantaaottavat tekstit Ohjailevat tekstityypit Fiktiiviset tekstityypit Ohjailevat tekstityypit Analyysit
 
Kielikeskus
Jyväskylän yliopisto
  sijaintisi: kirjoitusviestintä > TIEDOTTAVAT tekstityypit > referaatti > popularisaatio
 
<< REFERAATTI

REFERAATIN LAJIT:

1. Perusreferaatti
2. Kommentoitu referaatti
3. Popularisaatio


3. Popularisaatio

"Miten voin yleistajuistaa vaikeaa tekstiä?"

*Muunna vaikea asia ymmärrettäväksi ja kiinnostavaksi
*Rakenna popularisaatio lehtijutun tavoinMuunna vaikea asia ymmärrettäväksi ja kiinnostavaksi

- Popularisointi eli yleistajuistaminen tarkoittaa vaikeaselkoisen tekstin muokkaamista laajahkolle yleisölle ymmärrettäväksi.
- Popularisaatio voi olla esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen tulosten välittäminen referoimalla niistä tietylle lukijakunnalle (ammattilehteen) taikka laatimalla kokonainen yleistajuinen lehtijuttu.
- Kokonaisesta tutkimuksesta ei kannata tehdä popularisoitua juttua. Rajaa aiheesi. Keskity yhteen asiaan kerrallaan. Voit kirjoittaa samasta tutkimuksesta tms. kaksikin eri juttua.
- Tieteellinen teksti on abstraktia, mutta pyri yleistajuistamisessa konkreettisuuteen: kaikille tuttuihin kokemuksiin ja konkreettisesti havaittavaan ympäristöön.
- Yritä tulla tieteen maailmasta lähelle arkielämää ja todellisuutta.
- Tee asia kiinnostavaksi nostamalla esiin oikea lähtökohta: esim. tieteellisessä tutkimusraportissa sen loppupuolella esitetty tulos.
- Selitä oudot termit käyttäessäsi niitä ensi kerran.
- Havainnollista abstrakteja käsitteitä esimerkeillä.
- Huolehdi, että lukija pysyy mukana, kun tekstissä siirrytään ajasta, paikasta ja olomuodosta toiseen.
- Käytä metatekstiä apuna (esim. Edellä oli puhetta - -, Seuraavaksi on syytä tarkastella - -).
- Älä esitä ns. lopullisia totuuksia vaan kirjoita keskustelevammin: jätä avoimia kysymyksiä, kiinnitä huomiota ajankohtaisiin asioihin, ota huomioon asiasta käytyjä keskusteluja.

Paluu sivun alkuun
Rakenna koko juttusi lehtijutun tavoin

- Otsikoi teksti omin sanoin, älä käytä lähtötekstin nimeä.
- Laadi ingressi, jossa esittelet kirjoittajan ja hänen artikkelinsa tai teoksensa.
- Ingressiin voit kirjata myös lähtötekstin bibliografiset tiedot: missä teoksessa artikkeli on julkaistu, julkaisuvuosi, kustantaja ja kustantajan kotipaikka (ei painopaikka) sekä teoksen ISBN-numero ja sarjajulkaisuista myös ISSN-numero.
- Sijoita kiinnostavin asia - tutkimustulokset - alkuun. Näin myyt tekstisi, teet sen kiinnostavaksi ja haluttavaksi.
- Laadi kiinnostavia väliotsikoita. Ne houkuttelevat lukemaan eteenpäin.
- Väliotsikko saa aineksensa luvun, kappaleen tai jakson sisällöstä, usein jakson loppupuolella ilmenevästä uudesta asiasta.
- Etene tutusta asiasta uuteen.
- Älä karta asioiden toistamista. Varsinkin lehtijuttu tarvitsee toistetta: sama asia sanotaan eri tavoin useaan kertaan (otsikossa, ingressissä ja tekstissä).


     
Untitled Document
Sivukartta Help Palaute Paluu sivun alkuun