Infosivu Paluu aloitussivulle Tiedottavat tekstityypit Kantaaottavat tekstit Ohjailevat tekstityypit Fiktiiviset tekstityypit Ohjailevat tekstityypit Analyysit
 
Kielikeskus
Jyväskylän yliopisto
  sijaintisi:  kirjoitusviestintä > ANALYYSI> kaunokirjallisuusanalyysi > runoanalyysi
 
<< KAUNOKIRJALLISUUS- 
     ANALYYSI

1. Runoanalyysi
2. Novellianalyysi
3. Romaanitekstin analyysi


1. RUNOANALYYSI
"Analysointi on ilmiöiden erittelemistä, luokittelua."

*Välitä iloinen runon oivaltamisen prosessi lukijalle asti
*Tulkitse runoa vakuuttavasti: kerro runosta, älä itsestäsi
*Aseta analyysissasi ja tulkinnassasi kysymyksiä
*Aseta myös runolle kysymyksiä
*Etsi runon kielelliset tehokeinot: lausemuodot
*Etsi runon symbolit eli vertauskuvat ja kielikuvat

 

 

Välitä runon oivaltamisen prosessi lukijalle asti

- Runon tulkinnassa et voi etsiä mitään oikeata, ennalta määrättyä ratkaisua.
- Et voi analysoida runoa koskaan tyhjentävästi, lopullisesti.
- Runoanalyysiasi ei voi mitata jonkun opettajan mielessään hahmottamien kriteerien ja tulkintojen mukaan.
- Runo avautuu harvoin kaikille lukijoille samalla tavalla.
- Jokainen lukija viime kädessä antaa runolle lopullisen merkityksen - omansa.
- Kenelle muuten kirjoitat? Et ainakaan pelkästään opettajalle - ehkä löydät foorumin itse: pieni kirjallisuuspiiri, suuri lehdenlukijajoukko?
- Älä ylistä jotakin runoa haltioituneesti - se on yleensä epäaitoa.
- Älä toisaalta esitä kiihkeää teilausta.


Paluu sivun alkuun
Tulkitse runoa vakuuttavasti: kerro runosta, älä itsestäsi

- Tulkitse runoa niin, että väitteesi perustuvat itse runoon eli ne ovat runon avulla todennettavissa.
- Voit havainnollistaa tekstiäsi runositaatein - niitä ei saa olla liikaa: pääpainon on oltava omassa tekstissäsi eikä sitaateissa ja vain niiden kommenteissa.
- Älä harhaile mielijohteiden mukaan, pysy asiassa eli runossa.
- Jäsentele analyysi loogisesti eteneväksi.
- Anna analyysillesi muu otsikko kuin runon ja sen tekijän nimi.
- Mainitse kuitenkin johdatteluvirkkeissä runoilijan nimi ja runon nimi.
- Puhu analyysissasi vakuuttavin lajinimityksin (proosaruno, balladi, kalevalanmitta, tanka, haiku) sekä perustermein (säe, säkeistö, riimi, rytmi, sointuisuus, loppusointu, sisäsointu, alkusointu jne). Näin saat analyysiisi vakuuttavuutta. (Ks. Runouden sanastoa.)


Paluu sivun alkuun
Aseta analyysissasi ja tulkinnassasi kysymyksiä

- Mikä on runon nimi? Aukeaako vaikea nimi (vapauttavasti) vasta runon lopussa?
- Miksi runolla ei olekaan nimeä?
- Onko runo vapaamittainen vai riimitetty vaiko proosaruno?
- Millaisia lauseet ovat: käyttääkö runoilija toistoa, alkusointuja, sisäsointuja, loppusointuja?
- Millainen on lauserytmi?
- Minkälainen on runon kokonaisuus? Mikä on keskeinen aihe?
- Milloin runo on kirjoitettu? Mitä aikaa vasten sitä voi tulkita?
- Mikä on runon näkökulma? Kuka siinä puhuu? Runon minä, ulkopuolinen kertoja tms.?
- Mikä on runon sävy, tyyli, äänenpainot? Miten sanat ja sanojen järjestys luovat ne?
- Minkälainen on runon puhetapa (huokaus, kaipaus, toive, pelko, unelma, toteamus, kuvaus, kertomus, pohdinta, mielipide, käsky)?
- Onko runon aiheena rakkaus, suru, kaiho, kaipuu, katkeruus, inho, viha vai jokin muu?
- Onko runo vakava, ironinen, ivaileva, humoristinen, leikittelevä, pateettinen?
- Minkälaisia kerroksia runosta paljastuu? Vihasta rakkauteen tai päinvastoin?


Paluu sivun alkuun
Aseta myös runolle kysymyksiä

- Tarkastele runon ympäristöä, henkilöitä ja tapahtumia.
- Kuka on runon minä? Mitä hänestä saa irti?
- Runon minää ei saa sekoittaa runoilijan persoonaan.
- Mitä runon minä tekee, kokee, tuntee, pohtii?
- Millainen on runon tilanne, tunnelma tai tapahtuma?
- Tapahtuuko tilanteessa muutos?
- Mitkä yksityiskohdat (sanat) osoittavat tietyn tunnelman tai tunteen?
- Mitä laajempaa tai yleisempää ilmiötä runon tilanne, tunnelma tai tapahtuma voisi kuvata?
- Mikä on runon sanoma?


Paluu sivun alkuun
Etsi runon kielelliset tehokeinot: lausemuodot

- Huomaa kysymykset ja huudahdukset.
- Noteeraa puhuttelu.
- Onko runossa antiteeseja eli vastakohta-asetteluja (mutta- tai vaan-asetteluja).
- Noteeraa normaalilauseesta poikkeava sanajärjestys (inversio).
- Noteeraa sidesanojen - esim. ja-sanojen - poisjättö (asyndeton) tai tavallista runsaampi käyttö (polysyndeton) rinnastuksissa.
- Noteeraa liioitteleva paisutus (hyperbola).
- Noteeraa toisto, tehotoisto tai esim. kalevalainen kerto (parallelismi).
- Noteeraa ellipsi, sananheitto: sanojen puuttuminen silloin kun ajatus selviää ilman sanan tai kokonaisen lauseen sanomista.
- Onko runon välimerkityksellä ja muulla ulkoisella asettelulla tahdottu vaikuttaa? Miten typografia vaikuttaa: sisennykset, ylipitkät säkeet, poikkeukselliset sanojen asettelut, normienvastaiset kirjoitustavat?


Paluu sivun alkuun
Etsi runon symbolit eli vertauskuvat ja kielikuvat

- Lyriikan symboleja tulkiten pääset lähestymään runoilijan persoonallisuutta.
- Runon sanat ovat usein symboleja ja sisältävät sivumerkityksiä, joita ei asiateksteissä ole.
- Symbolit ovat monenasteisia vertauskuvia: niihin liittyy usein raju rinnastus, esim. Uuno Kailaan runossa "Verkossa", jossa kala rimpuilee.
- Kielikuvista tavallisimmat ovat vertaus (niin kuin) ja siitä kehittynyt metafora.
- Metafora (Olet sika) eroaa vertauksesta (Olet kuin sika).
- Personifikaatio tarkoittaa elottoman esittämistä elollisena.
- Eufemismi peittää sanamuodollaan jotakin epämiellyttävää, kauheaa tai piinallista ja sanoo sen lieventäen, kiertäen tai päinvastaisesti (karhu - Otso, Hyvän toivon niemi)

     
Untitled Document
Sivukartta Help Palaute Paluu sivun alkuun