Infosivu Paluu aloitussivulle Tiedottavat tekstityypit Kantaaottavat tekstit Ohjailevat tekstityypit Fiktiiviset tekstityypit Ohjailevat tekstityypit Analyysit
 
Kielikeskus
Jyväskylän yliopisto
  sijaintisi:  kirjoitusviestintä > ANALYYSI > kaunokirjallisuusanalyysi > novellianalyysi
 
<< KAUNOKIRJALLISUUS-
     ANALYYSI

1. Runoanalyysi
2. Novellianalyysi
3. Romaanitekstin analyysi2. NOVELLIANALYYSI

*Avaa novelliteksti, tulkitse sitä
*Juoni, analyysi ja tulkinta kulkevat käsi kädessä
*Mikä on novellin näkökulma?
*Hae novellin johtomotiivi ja muut motiivit
*Mitä tyylikeinoja novellissa käytetään?
*Millaisen ihmiskuvan tai maailmankuvan novelli antaa?

 

 

Avaa novelliteksti, tulkitse sitä

- Novellin - niin kuin runonkaan - analyysissa ei ole mitään oikeata ratkaisua, jota tulisi hakea.
- Älä näe novellissa mitään muuta kuin siinä on.
- Ajattele jo heti aluksi, kenelle kirjoitat novellianalyysiasi? Älä kirjoita ainakaan opettajalle tai muulle auktoriteetille - ajattele olettamaasi lukija(joukko)a.
- Kenen novelli on kyseessä - onko siinä jotakin kirjailijalle tyypillistä (esim. Veijo Merellä on usein juna).
- Novellitekstiä voit analysoida monelta osin samaan tapaan kuin romaaanitekstiä.


Paluu sivun alkuun
Juoni, analyysi ja tulkinta kulkevat käsi kädessä

- Hae novellista pintatason elementit: juoni, henkilöt, miljöö.
- Juonesta voit erottaa ulkoiset tapahtumat ja sisäiset tapahtumat.
- Kerro juonta vain sen verran kuin tarvitset tulkintasi perustelemiseksi ja selventämiseksi.
- Piirrä kuva päähenkilöistä, sivuhenkilöistä ja taustahenkilöistä: ulkonäkö, sosiaalinen asema, käytös, luonne, tunteet, ajatukset, suhteet muihin.
- Miljöö tarkoittaa aikaa ja paikkaa sekä ilmapiiriä. Hae ne, vaikka niitä ei olisikaan tarkasti määritelty.
- Huomaa miljöön yhteydessä myös sää, äänet, värit, esineet ja nimet. Niitä käytetään usein analogisesti: ne ovat rinnasteisia juoneen nähden.


Paluu sivun alkuun
Mikä on novellin näkökulma?

- Kenen näkökulmasta asioita katsotaan, eli kuka näkee tai ajattelee?
- Onko kertoja ulkopuolinen tarkkailija?
- Vai onko kertoja minä-muodossa mukana novellin tapahtumissa?
- Näkökulma ei aina ole kiinteä eli pysyvä; se voi vaihdella.
- Onko alussa kehyskertomus? Kuka kertoo?


Paluu sivun alkuun
Hae novellin johtomotiivi ja muut motiivit

- Johtomotiivi on esimerkiksi jokin keskeinen esine tai välikappale, jonka avulla juonta kehitellään ja kiristetään.
- Onko päähenkilön sisintä tai päähenkilöiden välistä suhdetta valaistu johtomotiivin avulla?
- Onko johtomotiivilla ja muilla motiiveilla ratkaiseva osuus juonen huipentumissa ja solmiutumissa?
- Etsi konfikti- eli ristiriitatilanne.
- Etsi kliimaksi eli huippukohta.
- Etsi tapahtumien käännekohta.
- Jääkö aukko: selvittämätön asia?


Paluu sivun alkuun
Mitä tyylikeinoja novellissa käytetään?

- Onko novellissa käytetty tyylikeinoina tiettyjä lausemuotoja (figuureja) kuten runoissa, esimerkiksi toistoa, symmetriaa, vastakkainasettelua?
- Onko muita runoissa käytettyjä tyylikeinoja: personifikaatiota, vertauksia ja metaforia, eufemismia, metonymiaa?


Paluu sivun alkuun
Millaisen ihmiskuvan tai maailmankuvan novelli antaa?

- Pyri novellin pintatason elementeistä ydintason analyysiin.
- Novellin merkitys on aina enemmän kuin pelkkä pintatason juoni.
- Mitä yleispätevää novellin ihmiset ajattelevat tai esittävät maailmasta?
- Pohdi novellin ihmisten ja ihmissuhteiden psykologista uskottavuutta.
- Vertaa novellissa kuvattua yhteiskuntaa todelliseen yhteiskuntaan.

     
Untitled Document
Sivukartta Help Palaute Paluu sivun alkuun