JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Suomi 2/ Finnish

Millaista kieltä käytän esityksessäni?

Kun puhutaan, voidaan käyttää murresanoja ja puhekielen sanoja. Korjaus, miettiminen ja mielen muuttaminen eivät ole virheitä: ne kuuluvat puheeseen. Huomaa, että natiivitkin tekevät niin!

Katso:

Muista puhe-esityksessäsi:

  • Selkeä artikulaatio (miten sanot)
  • Tauot (=tauko) antavat kuulijalle aikaa ymmärtää, mitä tarkoitat.
  • Intonaatio eli sävelkulku ja prosodia eli äänenpaino kertovat, mitä puhuja tuntee ja mikä on puhujan asenne.
  • Sanaton eli nonverbaalinen viestintä:
    • katsekontakti
    • ilmeet
    • eleet

Käytä vain sanoja, jotka ymmärrät!

Sulje Tulosta In English