StartsidamanusInfoGrammatik
 

Vertailumuotojen muodostus

 • Komparatiivi muodostetaan joko lisäämällä adjektiiviin taivutuspääte (katso ryhmät 1 ja 2) tai käyttämällä sanoja mera ja mest (katso ryhmä 4). Joillain adjektiiveilla on epäsäännölliset vertailumuodot (ryhmä 3).
 1. Useimmiten komparatiivi muodostetaan päätteellä -are ja superlatiivi päätteellä -ast.

  glad gladare gladast (iloinen)
  fin finare finast (hieno)
  viktig viktigare viktigast (tärkeä)

  Painottoman lopputavun -e häviää kun adjektiiviin lisätään vertailupääte:

  enkel enklare enklast (yksinkertainen)

  Lyhyen vokaalin jälkeinen -m kahdentuu:
  dum dummare dummast (tyhmä)

 2. Joidenkin adjektiivien vertailumuotojen päätteet ovat -re ja -st. Päätteiden lisäksi adjektiivin vartalon vokaali muuttuu.
  låg lägre lägst (matala)
  ung yngre yngst (nuori)
  grov grövre grövst (karkea)
  lång längre längst (pitkä)

  Adjektiivissa hög vokaali ei muutu, vaan ö-äänne säilyy:

  hög högre högst (korkea)

 

 

© Jyväskylän yliopiston kielikeskus, kaikkinainen lainaaminen ilman kielikeskuksen lupaa kielletty.Copyright