Untitled Document
Kielikompassin pääsivulle
Kielikeskus
Jyväskylän yliopisto
     

 

     
sijaintisi:
 


Takaisin

 

 

 

 

  

 

 

Prosessikirjoittamisesta ja kirjoitusprosessista

Työportfoliosta näyteportfolioksi -oppimateriaalille on keskeistä prosessin omainen työskentely, mikä käytännössä tarkoittaa prosessikirjoittamisen periaatteiden soveltamista portfoliotyöskentelyyn.

Prosessikirjoittaminen on valittu työtavaksi, sillä portfoliotkin perustuvat prosessityöskentelylle, josta voidaan erottaa erilaiset vaiheet. Prosessikirjoittamisen tavoin portfoliotyöskentelylle on ominaista pohtia ja määritellä työskentelyn tavoitteita, kerätä ja valikoida aineistoa, perustella valintoja ja analysoida omaa työskentelyä.

Prosessikirjoittaminen voidaan jakaa eri tavoin erilaisiin kirjoitusvaiheisiin. Kirjoitusvaiheiden määrästä ja nimityksistä huolimatta prosesiskirjoittamisen yhtenä keskeisenä päämäärä on tuottaa tekstiä vaiheittain ja muokata tekstiä kirjoitusprosessin eri vaiheissa siten, että kunkin vaiheen jälkeen ollaan aina lähempänä valmista ja harkittua lopputulosta, joka viimein on julkaisukelpoinen.

Oheen on koottu muutamia kattavia linkkejä prosessikirjoittamiseen ja yleensäkin kirjoitusprosessiin liittyen.

http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/kirjoitt.htm
Tampereen yliopiston täytdennyskoulutuskeskuksen alainen sivu, jolla kerrotaan lyhyesti ja selkeästi kirjoittamisen prosessista ja prosessikirjoittamisesta. Sivulta pääsee pohtimaan omia tapojansa ja tottumuksiaan kirjoittamisen suhteen. Sivuilla esitellään myös yhdenlainen graafinen prosessikirjoittamisen malli.

http://www.dlc.fi/~marjo/stakes/prosessikirjoitus.html
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen sivujen alaisuudessa julkaistu monipuolinen sivusto prosessikirjoittamisesta. Sivuilla esitellään ja ohjataan kirjoittamisprosessia. Sivuilla on hyviä harjoituksia prosessikirjoittamiseen sekä tietoa kirjoittamisprosessista ja sen eri vaiheista.

http://www.oppiminen.utu.fi/Kirj/kirjvaih.htm
Turun yliopiston alaisilla sivuilla esitellään kirjoitusprosessin eri vaiheita. Sivuilla esitelty kirjoitusprosessi on jaettu kahdeksaan vaiheeseen, mutta toimii apuna myös kuusivaiheisesti toteutetussa kirjoitusprosessi. Sivulla on hyvä linkki miellekartan (Mind Map) piirtämisestä. Sivun linkeistä pääsee lukemaan myös aloittavan kirjoittajan ongelmista ja kirjottamisen esteistä.

http://www.avoinyliopisto.fi/neuvonta/prosvaiheet.html
Suomen avointen yliopistojen sivulla prosessikirjoittaminen esitellään yhdeksänvaiheisena. Kukin vaihe on esitelty ja perusteltu hyvin ja selkeästi. Sivulla ei ole prosessikirjoittamiseen liittyviä tehtäviä, mutta on muutoin lukemisen arvoinen.

 

 

   
Untitled Document
Sivukartta Help Palaute Paluu sivun alkuun