Infosivu Paluu aloitussivulle Tiedottavat tekstityypit Kantaaottavat tekstit Ohjailevat tekstityypit Fiktiiviset tekstityypit Ohjailevat tekstityypit Analyysit
 
Kielikeskus
Jyväskylän yliopisto
  sijaintisi: kirjoitusviestintä > tekstityypit > tiedottavat tekstityypit> uutinen
 


UUTINEN

*Tehtävävirikkeitä

*Uutiskynnys
*Uutisen osat
*Varsinainen uutisteksti eli leipäteksti
*Kuva ja kuvateksti
*Urheilu-uutinen

*Uutisesimerkkejä


UUTINEN (lehtiuutinen)
"Uutisessa selostetaan asiaa, josta ei vielä eilen tiedetty: onnettomuus, tapahtuma, keksintö, tulos."


  • Uutinen vastaa seuraaviin kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miten, miksi?

  • Uutisessa asiat selostetaan tärkeysjärjestyksessä, ei tapahtumajärjestyksessä, kuten kertomuksessa.

  • Perusuutisessa (esim. kolariuutisessa) asiat kerrotaan niiden yleisen arvon mukaan eikä tapahtumiin oteta kantaa.

  • Uutiskommentti on uutistapahtumiin avoimesti kantaa ottava kirjoitus, lähellä arvostelua, tai kolumnia.

  • Raja ei ole selvä: perusuutisessakin voi olla mm. piilokommentointia ja valikoitua haastattelua.

  • Samasta uutisesta voi olla samassa lehdessä sekä perusuutinen että uutiskommentti.

  • Urheilu-uutinen sisältää usein toimittajan värikkäitäkin kannanottoja


Paluu sivun alkuun
Tehtävävirikkeitä:


1. Kirjoita uutinen kuvan pohjalta. Laadi myös kuvateksti. Mainitse lehti.
2. Muunna kertomusteksti kommentoimattomaksi perusuutiseksi. Mainitse lehti.
3. Muunna pakina tai novelli uutiseksi. Mainitse lehti.
4. Kirjoita televisiossa tai (paikallis)radiossa esitettäväksi tarkoitettu uutinen.
5. Kirjoita uutinen ja sen pohjalta lisäksi uutiskommentti. Mainitse lehti.


Paluu sivun alkuun
Uutiskynnys
"Uutiskynnyksestä muotoutuu kirjoittajan näkökulma."

- Mieti, kuinka suurella asialla tai tapahtumalla on uutisarvoa oletetulle lukijakunnalle.
- Arvioi, miten suuri asia missäkin lehdessä ylittää uutiskynnyksen.
- Posiolla sattuneesta peltikolarista ei kirjoiteta Hesariin riviäkään.
- Mihin lehteen kirjoitat? Näkökulmasi vaihtelee lukijakunnan mukaan.
- Kirjoitatko paikallislehteen vai valtakunnalliseen lehteen?


Paluu sivun alkuun
Uutisen osat
"Uutisen osien tulee toimia itsenäisesti, sillä lukija silmäilee ja valikoi eikä lue kuin kirjaa."

- Otsikossa kerrot tärkeimmän, otsikko vangitsee katseen, herättää kiinnostuksen.
- Otsikkosi on onnistunut, kun se kertoo kaiken nasevasti.
- Esirivillä eli ylä- tai alaotsikolla kerrot lisää: houkuttelet mahdolliseen ingressiin.
- Ingressissä - leveäpalstaisessa (lihavoidussa) johdattelutekstissä - kerrot pääasian tai pääasiat.
- Ingressillä houkuttelet lukemaan koko uutisen.
- Väliotsikoilla kerrot niitä seuraavien kappalejaksojen sisällöstä.
- Varsinaisessa uutistekstissä eli leipätekstissä kerrot yksityiskohdat.
- Kuvalla annat vaikutelman uutisen sisällöstä, ja kuvatekstillä annat tietoa kuvan asiasisällöstä.

Paluu sivun alkuun
Varsinainen uutisteksti eli leipäteksti
"Leipätekstin oikea pituus on lyhin mahdollinen pituus."

- Muista että leipätekstissä on normaaleja kappaleita lyhyemmät jaksot, sillä palstat ovat kapeat.
- Väliotsikoiduilla luvuilla katkaiset pitkän tekstin siedettäviin paloihin.
- Väliotsikoinnilla houkuttelet lukemaan eteenpäin.
- Muista että väliotsikko saa aineksensa jakson sisällöstä, usein jakson loppupuolelta.
- Muista että tehokas leipäteksti sisältää asiasta aina jotain uutta ja sävähdyttävää.
- Haastattelu elävöittää ja antaa varaa kannanottoihin, kommentteihin: haastateltavan referointi sekä suorat sitaatit (jälki)johtolauseineen.

Paluu sivun alkuun
Kuva ja kuvateksti
"Kuva jättää pysyvän jäljen lukijan mieleen."

- Kuva antaa vaikutelman kirjoittamasi uutisen sisällöstä. Kuva vetoaa tunteeseen.
- Kuva täydentää varsinaista uutistekstiäsi, ja päinvastoin uutistekstisi täydentää kuvaa.
- Kuvalla ja uutistekstilläsi on suurin mahdollinen yhteisvaikutus, synergia, kun ne pelaavat yhteen.
- Hyvä kuvateksti selittää ja täydentää kuvaa, ei vain totea kuvassa näkyvää tilannetta.
- Kerro kuvatekstissä lisäyksenä se tai siitä, mitä kuva ei kerro.
- Kuvateksti ja varsinainen uutisteksti eivät ole samoja: älä sano asioita kahdesti.
- Jos kuvassa on henkilöitä, mainitse ne kuvatekstissä nimeltä.
- Muista että suuressa terävässä, varsinkin ihmiskasvojen lähikuvassa on suurin teho.
- Muista että kuva ja kuvateksti toimivat yhdessä ilman varsinaista uutistekstiä. Moni lukija vain katsoo kuvan ja lukee kuvatekstin.
- Kuvateksti on lyhyt: kirjoita vain yksi tai enintään kaksi virkettä.

Paluu sivun alkuun
Urheilu-uutinen
"Urheilu-uutinen vilisee kuvakieltä."

- Kirjoittamasi urheilu-uutinen voi sisältää uutisaineksen lisäksi runsaasti puolueellisia ja arvottavia kannanottojasi.
- Voit käyttää runsaasti kuvailmauksia: vertauksia ja metaforia. Keksi uusia.
- Joskus on tarpeen kuvailla tapahtumia dramaattisen yksityiskohtaisesti.
- Liitä urheilu-uutiseesi kuva ja kuvateksti.
- Voit kirjoittaa samasta urheilutapahtumasta kaksikin uutista: perusuutisen ja uutiskommentin, ja lisäksi vaikka kolumnin.

Paluu sivun alkuun
Uutisesimerkkejä ja materiaalia:


Perusuutinen
Uutiskommentti
Urheilu-uutinen

     
Untitled Document
Sivukartta Help Palaute Paluu sivun alkuun