Infosivu Paluu aloitussivulle Tiedottavat tekstityypit Kantaaottavat tekstit Ohjailevat tekstityypit Fiktiiviset tekstityypit Ohjailevat tekstityypit Analyysit
 
Kielikeskus
Jyväskylän yliopisto
  sijaintisi: kirjoitusviestintä > KANTAA OTTAVAT tekstityypit> mielipidekirjoitus > pääkirjoitus
 
<< MIELIPIDEKIRJOITUS

MIELIPIDEKIRJOITUKSEN TYYPIT:

1. Yleisönosastojuttu
2. Pääkirjoitus
3. Yliö ja alakertajuttu

*Esimerkkejä


2. Pääkirjoitus
"Pääkirjoituksessa lehdellä on legitiimi oikeus esittää omat arvostuksensa ja arvostusluonteiset kannanottonsa." - Pertti Hemánus.

*Pääkirjoituksen rakenne ja tyyli
*Mikä kiinnostaa lukijaa?
*Miten vaikutat?


Pääkirjoituksen rakenne ja tyyli
"Pääkirjoituksen tarkoitus on vaikuttaa lukijoita lyhyellä kirjoituksella hienovaraisesti, jopa vihjaillen."

- Pääkirjoitus on sanoma- ja aikakauslehdessä määräpaikalla julkaistava lyhyehkö kirjoitus, jossa esitetään lehden (tai päätoimittajan) (virallinen) kanta tietystä ajankohtaisesta kysymyksestä.
- Pääkirjoitus on sanomalehdessä tavallisesti kaksi- tai kolmepalstainen, aikakauslehdessä yksipalstainen.
- Pääkirjoitukseen voi liittyä kuva kuvateksteineen. Väliotsikoita ei tarvita.
- Pääkirjoituksen mielipide noudattaa lehden (puolueen) linjaa.
- Pääkirjoitus voi olla myös pelkästään pohdiskeleva, linjaa viitoittava tai vaihtoehtoja erittelevä ilman selkeää kannanottoa.
- Varsinaisen pääkirjoituksen lisäksi lehdet julkaisevat pääkirjoitukseen yhden tai useamman pääkirjoitukseen rinnastettavan ns. jälkiartikkelin.
- Sanomalehden pääkirjoituksen laatijaa ei yleensä mainita nimeltä, aikakauslehdissä mainitaan.
- Joskus lehti hankkii pääkirjoituksen omalla nimellään kirjoittavalta ulkopuoliselta asiantuntijalta.


Paluu sivun alkuun
Mikä kiinnostaa lukijaa?
"Ajankohtainen asia ja siitä esitetty selkeä kannanotto kiinnostavat."

- Valitse pääkirjoitukseen ajankohtainen, päivänpolttava aihe.
- Kiinnostavalla otsikolla voit jo vihjata siihen, mikä lopussa näkyy selvänä kannanottona.
- Esitä mielipiteesi lehden (puolueen) linjan mukaisesti.
- Toisaalta kirjoituksesi voi olla myös pelkästään pohdiskeleva, linjaa viitoittava tai vaihtoehtoja erittelevä ilman selkeää kannanottoa.


Paluu sivun alkuun
Miten vaikutat?
"Esitä asiasi juonikkaasti - rakenna tekstisi lukijan ajatuksia ennakoiden."

- Ota kantaa asiallisesti ja maltillisesti.
- Rakenna teksti kiinnostavaksi ilman väliotsikoita.
- Kirjoita lyhyitä väitelauseita ja perustele väitteitäsi ja vaatimuksiasi.
- Säästä tekstin toimintakehotukset, toivomukset ja ohjeet sekä vaatimukset vasta kirjoituksen loppupuolelle.
- Ilmaise vaatimuksesi ns. nesessiivilausein: - - on meneteltävä - - , - - tulee (tulisi) menetellä - -, - - on (olisi) syytä menetellä.
- Käytä eriasteisia nesessiivilauseita vaatimusten jyrkkyyden ja ehdottomuuden mukaan: esimerkiksi konditionaali lieventää.
- Älä käytä huutomerkkiä äläkä muitakaan tehovälimerkkejä.

 

     
Untitled Document
Sivukartta Help Palaute Paluu sivun alkuun