Keskellä Suomea
Etusivulle Ohjeita Sanasto Lisätietoa

KURSSIKUVAUS


Tämä on Keskellä Suomea, suomen kielen opetusmateriaali. Tervetuloa!

Materiaalin tarkoitus

Materiaali koostuu aidoista puhetilanteista. Tarkoitus on harjoitella puheen ymmärtämistä ja opetella löytämään keskustelun perusajatus. Lisäksi harjoitellaan suomen kielen rakenteita.

Materiaalin kuvaus

Materiaali koostuu videoista, ääninauhoista, teksteistä, tehtävistä, sanastosta ja lisätiedoista.

Videon tai ääninauhan voit kuunnella niin monta kertaa kuin haluat. Jos haluat, saat keskustelun kirjoitettuna näkyviin.

Tehtävissä harjoitellaan keskustelun ymmärtämistä kokonaisuutena sekä tyypillisiä suomen kielen rakenteita.

Sanastosta voit tarkistaa joidenkin sanojen merkityksen tässä yhteydessä. Huomaa, että sanasto ei ole sanakirja: sanoilla voi olla muitakin merkityksiä kuin tässä sanastossa olevat.

Lisätietoa-kohdasta saat lisätietoja joistakin sanoista, rakenteista tai kielenkäyttötilanteista.

Kohderyhmä

  • Suomi II -kurssilla opiskelevat tai sen jo suorittaneet opiskelijat
  • muut suomen kielestä kiinnostuneet ja kieltä jo vähän osaavat

Toivottavasti materiaalista on sinulle hyötyä ja huvia!


The purpose of the material

The material consists of real life conversations. The idea is to practise speech comprehension and to find the main idea of a conversation. In addition, you can work with structures of Finnish.

Contents of the material

The material consists of video and audio clips, texts, exercises, a vocabulary and additional information.

You may listen to the video and audio clips as many times as you like. If you want, you can also see the conversations in written form.

The purpose of the exercises is to learn to understand main ideas of conversations and to practise some typical structures of Finnish.

Note that the vocabulary is not a dictionary; the words may also have other meanings not mentioned in this vocabulary.

Lisätietoa-section contains additional information about some of the words, structures and communication situations.

The course is intended for

  • students who are taking or have completed Finnish II  course
  • anyone who is interested in Finnish and already has basic knowledge of Finnish

Hope you find the material useful and fun!

 
 
 
Etusivulle Ohjeita Sanasto Lisätietoa