JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Opi oppimaan

Eurooppalainen viitekehys

Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen tarkoitus on palvella yhdentyvän, monikielisen maanosan kielenopetuksen tarpeita Euroopan unionin hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Se tarjoaa taitotasoasteikon kielitaidon arviointiin ja siitä raportointiin.

Yleiset taitokohtaiset arviointikriteerit

Kielikeskuksen opettajat ovat työstäneet Eurooppalaisen viitekehyksen pohjalta kaikille kielille yhteiset taitokohtaiset arviointikriteerit.

Linkki arviointikriteereihin (pdf)

Eri kielten www-sivuilla on itsearviointia varten taitotasokuvaukset ns. tarkistuslistoina (can do checklists). Näiden perusteella opiskelijat voivat arvioida kielitaidon tasoaan.
Englanti
Ruotsi
Ranska
Saksa

Kieliopintojen suunnittelu - Opetus - Itsenäinen opiskelu - KOPS