JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Opi oppimaan

Vertaisarviointi

Vertaisarviointi on opiskelijoiden toisilleen antamaa palautetta oppimisprosessista tai yksittäisestä oppimistehtävästä. Vertaisarviointi voi olla vapaamuotoista tai perustua yhteisesti sovittuun kriteeristöön.

Vertaisarviointi palvelee sekä arvioitavaa että arvion antajaa ja kehittää työelämätaitoja, koska rakentavan palautteen antaminen kuuluu yleisiin tiimityö- ja yhteistyötaitoihin.

 

Kieliopintojen suunnittelu - Opetus - Itsenäinen opiskelu - KOPS