JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Opi oppimaan

Tiedonhaku ja lähdekritiikki

Tiedonhankintataidot kuuluvat oleellisena osana yliopisto-opintoihin. Niiden avulla pystyt erottamaan luotettavan ja tarpeellisen tiedon eri kanavien kautta saatavasta informaatiotulvasta. Tietoa täytyy osata hallita, käsitellä ja valikoida käyttötarkoituksen mukaan. Tiedonhakua helpottavat erilaiset verkossa toimivat kirjastot, arkistot ja erilaiset online-tietokannat, jotka mahdollistavat nopean, rajatun ja kattavan tiedonhaun.

Jyväskylän yliopiston kirjasto tarjoaa tiedonhankinnan koulutusta ja ohjausta sekä verkkomateriaaleja.

Lisätietoa:

Virtuaaliyliopiston OVI-sivusto.

Mikkelin ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelukeskuksen sivusto tiedonhausta.

Oulun yliopiston Hanna Salovaaran teksti kriittisestä ajattelusta.

Corpus library by the University of Jyväskylä Language Centre.

Eeva Räty ja Mia Snellman, Opetushallitus: Tietopaketti kriittisestä lukemisesta verkossa

Opetushallituksen Lähde esiin –sivusto lähdekritiikistä, tekijänoikeuksista verkossa jne.

Asioita, jotka tulisi ottaa huomioon arvioitaessa verkkosivun luotettavuutta.

Kieliopintojen suunnittelu - Opetus - Itsenäinen opiskelu - KOPS