JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Opi oppimaan

Sanaston oppiminen ja sanakirjojen käyttö

Sanavaraston kartuttaminen saattaa helpottaa akateemisten tekstien lukemista. Lue lisää sanaston oppimisesta ja käy tutustumassa esimerkiksi englanninkielisiin erityisalojen sanastoihin ja akateemiseen sanastoon.

Sanastoa voi opiskella monella eri tavalla. Tästä kyselylomakkeesta voit saada vihjeitä sanaston opiskeluun.
 
Kun opettelet uusia sanoja, ei riitä että opettelet vain sanan käännöksen. Kiinnitä huomiota myös sanan kirjoitus- ja ääntämisasuun, yleisimpiin synonyymeihin, kollokaatioihin, sanan tyyliin, jotta voit varmistua sanan merkityksestä ja siitä, että käytät sitä oikein. Muista myös kerrata!

 1. Lukiessasi vieraskielistä akateemista tekstiä, vastaasi tulee usein tuntemattomia sanoja. Käytä silloin sanastostrategioita: yritä muodostaa tekstistä yleiskuva, älä takerru yksittäisten sanojen merkityksiin.
 2. Päätä, onko tuntematon sana olennainen kirjoittajan pääajatuksen ymmärtämiseksi
 3. Jos ei, jatka lukemista.
 4. Jos kyllä, yritä ymmärtää sanan merkitys kontekstista (= koko lause, koko kappale, ympäröivä teksti jne.).
 5. Jos kontekstikaan ei auta, käytä sanakirjaa.

Merkityksen arvaaminen kontekstin avulla
Arvaaminen voi auttaa sanan yleismerkityksen löytämisessä, mikä usein riittääkin tekstin ymmärtämiseen. Tämän taidon kehittäminen vaatii harjoittelua, mutta sen avulla voit lopulta tulla paremmaksi lukijaksi. Merkityksen arvaaminen vaatii lausekontekstista löytyvien vihjeiden analysoimista. Vihjetyyppejä on yleisesti ottaen yhdeksän:

 1. kuvattu tilanne on ennestään tuttu,
 2. kirjoittajan antamat selitykset, esimerkit tai kuvaukset,
 3. syy ja seuraus – suhteet (koska, niin, täten jne.)
 4. vertailusuhteet (mutta, kuitenkin, vaikka jne.)
 5. sanat, joilla samankaltainen merkitys,
 6. viitesanat (toinen, tämä, sellainen jne.)
 7. kuvailevat sanat, tunnistetaan ainakin, onko niiden merkitys positiivinen vai negatiivinen,
 8. kirjoittajan tarjoama määritelmä,
 9. sanan osat, esim. etu- ja loppuliitteet.

Lisätietoa:

Helsingin yliopiston kielikeskuksen Reading Room neuvoo sanastostrategioita käytössä.

Kuopion yliopiston Tiina Saalin Lukulamppuja -materiaalista löydät sanastostrategia-vinkkejä, akateemista sanastoa ja erityissanastoa sekä näihin liittyviä tehtäviä.

Andy Gillettin www-sivulla UEFAP (Using English for Academic Purposes) on neuvoja sanaston kartuttamiseen ja esim. akateemiseen sanastoon liittyviä harjoituksia. Sivustolta löytyy myös alakohtaisia akateemisia sanastoja.

Sanakirjojen käyttö

Joskus kannattaa tarkistaa sanan merkitys sanakirjasta. Huomaa myös, että sanakirjat voivat olla hyviä sanaston oppimisen välineitä. Sanakirjoja voi siis käyttää kahdella eri tavalla:

Reseptiivinen käyttö:

Produktiivinen käyttö:

etsitään sana ja suhteutetaan sen merkitys kontekstiinsa

etsitään sanan muoto, selvitetään käytön rajoitukset, kieliopilliset seikat, kollokaatiot ja tarkistetaan oikeinkirjoitusasu

Vinkkejä sanakirjojen käyttöön löydät myös näiltä sivustoilta:

Andy Gillettin www-sivu UEFAP (Using English for Academic Purposes).

Ohjeita sanakirjojen käyttöön (JY Kielikeskus/Anne Räsänen).

Linkkejä sanakirjoihin:

Kieliopintojen suunnittelu - Opetus - Itsenäinen opiskelu - KOPS