JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Opi oppimaan

Oppimisstrategiat

Oppimisstrategia on tiedon hankkimisen ja prosessoinnin väline, jota voi tietoisesti muuttaa tilanteen ja tehtävän mukaan. Pintasuuntautuneessa oppimisessa motivaatio on välineellistä - tavoitteena esim. tentin läpäiseminen eikä tiedon omaksuminen. Syväsuuntautuneessa oppimisessa halutaan ymmärtää opittua ja prosessoida sitä edelleen. Itseohjautuva, aktiivinen oppija on myös tietoinen konkreettisista oppimis-strategioistaan ja oppimismotivaatio ohjaa strategian valintaa.

Lue seuraavista linkeistä lisää oppimisstrategioista:

Virtuaaliyliopiston OVI-sivusto.

Joensuun yliopiston Täydennyskoulutuskeskuksen sivuilla on tietoa oppimisstrategioista.

Testaa oppimisstrategiasi Verkko-tutorin testillä.

 

 

 

 


Kieliopintojen suunnittelu - Opetus - Itsenäinen opiskelu - KOPS