JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Opi oppimaan

Oppimisen esteitä

Toisinaan opiskelu ja oppiminen tuntuu syystä tai toisesta hankalalta. Linkeistä löydät tietoa esimerkiksi lukihäiriöstä ja esiintymisjännityksestä ja siitä, miten oppimisen esteitä voitaisiin poistaa.

Interaktiivisella Kaleidoskooppi-sivustolla voit pohtia omia nykyisiä taitojasi ja saat vinkkejä tulevaisuutta varten.
Samalla sivustolla voit pohtia myös omaa oppimishistoriaasi ja sen vaikutusta nykyisiin käsityksiisi ja taitoihisi.

Oppimisvaikeudet

Jos sinulla on lukihäiriö tai muu oppimisvaikeus, ota yhteyttä opettajaan ennen kurssin alkua ja neuvottele hänen kanssaan opetusjärjestelyistä. Ota ajoissa yhteyttä myös muiden erityisjärjestelyiden osalta (esim. esteettömät tilat tai tarvittavat apuvälineet).

Lukineuvolan sivuilta löydät tietoja ja neuvoja oppimisvaikeuksiin. Voit tehdä myös pikalukitestin.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön sivuilla on tietoa lukihäiriöstä.

Esiintymisjännitys

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan yliopisto-opintojen sisältämissä puheviestintä- tilanteissa jännittäminen on melko yleistä. Jännittäminen ei yleensä juurikaan näy ulospäin, vaikka sisäisten tuntemusten ja ajatusten perusteella niin voisi olettaa. Tästä johtuu, että jännittämisen yleisyys pysyy salassa. Jokainen esiintyjä luulee olevansa se ainoa, joka jännittää, koska muiden jännittäminen ei näy ulospäin.
Jännityksen lievittämiseen on monia keinoja. Koska jännittämisen syyt voivat olla erilaisia eri ihmisillä, myös lievityskeinot tepsivät eri tavoin.  Apua voi saada mm. seuraavista:

  • Kannustavasta ja motivoivasta sisäisestä puheesta, itsensä ”psyykkauksesta ja tsemppaamisesta”
  • rentoutumisharjoituksista ja liikunnasta
  • myönteisestä ajattelusta ja mielikuvaharjoittelusta
  • puheviestintätaitojen harjoittelusta ja valmistautumisesta puhetilanteisiin
  • vuorovaikutuskokemuksen kartuttamisesta
  • puhumiseen ja esilläoloon liittyvien ajatusmallien kyseenalaistamisesta
  • keskustelemalla jännittämisestä tukea antavien ystävien kanssa
  • terapiasta
  • kehon oireita lievittävästä lääkityksestä.

Lisätietoja:
Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen Tietomajakasta löydät vastauksen kysymyksiin: Mitä on esiintymisjännitys? Mitä jännittäminen aiheuttaa? Mistä jännittäminen johtuu? Mitä jännittämiselle voi tehdä?:

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön sivuilla on tietoa esiintymisjännityksestä.

Kieliopintojen suunnittelu - Opetus - Itsenäinen opiskelu - KOPS