JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Opi oppimaan

Lukeminen ja lukustrategiat

Yliopisto-opintojesi aikana luet paljon esimerkiksi kurssimateriaaleja, tenttikirjoja ja oman alasi tieteellisiä artikkeleita. Yleensä tieteellisissä teksteissä sivuja on paljon, mutta lukemiseen käytettävä aika on rajallinen. Tekstien lukeminen voi myös tuntua hankalalta, jos tekstissä on paljon sinulle vieraita sanoja tai jos et yrityksistä huolimatta löydä tekstin pääkohtia tai pysty muodostamaan tekstin sisällöstä yleiskuvaa. Tehokas lukeminen on kuitenkin opintojesi etenemiseksi olennaisen tärkeää. Onneksi luku-tekniikkaa voi kehittää. Tältä sivulta saat vinkkejä lukuprosessin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Pohdi ensin omia lukutottumuksiasi ja strategioitasi [linkki] lomakkeen avulla. Lomakkeen väittämistä voit saada vinkkejä tehokkaampaan lukemiseen. Mitä useampaan väittämään vastasit ”kyllä”, sitä monipuolisemmin käytät lukustrategioita. Entä voisitko kehittää lukemistasi kokeilemalla joitain strategioita joihin vastasit ”ei”?

Tieteellisten tekstien ymmärtäminen helpottuu, kun osaat:

 • ennustaa ja ennakoida. Aktivoi aiempi tietosi tekstin aiheesta tai aihepiiristä:
  • Mieti, mitä jo tiedät tekstin aiheesta. Tämä auttaa myös itse lukuvaiheessa: ymmärrätkö asian, vaikka et joka sanaa tiedäkään?
  • Voitko arvata joidenkin uusien sanojen merkityksen päättelemällä aikaisemman tietosi perusteella?
 • paikantaa ja löytää tietoa. Akateemisten tekstien rakenteen ymmärtäminen sekä oikean lukustrategian valinta nopeuttavat olennaisen tiedon löytämistä:
  • Haetko vastausta johonkin tiettyyn kysymykseen? Vai luetko yleiskuvan saamiseksi? Löydät lisätietoa lukutekniikoista sivun seuraavasta osiosta.
  • Tiedätkö, millainen rakenne on tutkimusraportissa? Entä katsausartikkelissa (review article)?
  • Osaatko lukea graafista ja visuaalista tietoa (taulukoita, kuvioita, kaavioita, jotka tukevat tutkimusraportin tulosten ymmärtämistä)?
  • Käytätkö hyväksesi tekstin jäsentäjiä, jotka usein osoittavat asioiden väliset syy ja seuraus -suhteet, vastakohtaisuudet jne. (esimerkiksi joten, toisaalta, lisäksi, sen sijaan)?
 • lukea kriittisesti ja arvioida lukemaasi
  • Osaatko päätellä, tulkita, erottaa faktatiedon ja mielipiteen sekä tehdä johtopäätöksiä?
 • jäsentää tietoja
  • Osaatko tehdä muistiinpanoja pääkohdista ja olennaisista yksityiskohdista? Lisätietoa löydät osiosta Kuunteleminen.
  • Osaatko yhdistellä tietoja ja tiivistää niitä (suullisesti ja kirjallisesti) eri tarkoituksia varten?

On myös tärkeää, että mietit mikä on lukemisesi tarkoitus, eli kuinka tarkasti sinun tulee omaksua lukemasi asia. Hyvä lukija valitsee aina sopivimman lukutekniikan tarkoitukseensa.

Lukutekniikoita

1. Silmäily (skimming) eli yleisvaikutelman hankkiminen tekstistä

Akateemisten tekstien lukeminen tulee helpommaksi, jos käytät ennen varsinaista lukemista muutaman minuutin tekstin silmäilyyn, selailuun ja tutkimiseen. Silmäily ei varmasti lisää kokonaislukuaikaasi, vaan jopa säästää sitä. Tekstin silmäily ennen varsinaista lukemista auttaa selvittämään sen hyödyllisyyden tarpeisiisi sekä sen sisällön pääpiirteissään. Tämän tiedon avulla voit päättää, mitä luet ja missä järjestyksessä, mihin kohtiin keskityt ja mitä et ehkä lue ollenkaan. Silmäily auttaa lukemaan valikoivasti. Näin silmäilet:

http://www.uefap.com/reading/efficien/skim/skim.htm
http://kielikompassi.jyu.fi/opetus/englanti/xen060/teoria_readingtips_skimming.shtml
http://www.bbc.co.uk/skillswise/words/reading/techniques/skimming/index.shtml

2. Skannaus (scanning) eli tiettyjen yksityiskohtien etsiminen esimerkiksi jonkin asiasanan perusteella

Tässä etsitään yleensä vastauksia kysymyksiin mikä, kuka ja milloin. Tiedät kysymyksen jo etukäteen ja voit keskittyä vain löytämään vastauksen siihen. Näin käytät scanning-tekniikkaa:

http://www.uefap.com/reading/efficien/scan/scan.htm
http://kielikompassi.jyu.fi/opetus/englanti/xen060/teoria_readingtips_scanning.shtml
http://www.bbc.co.uk/skillswise/words/reading/techniques/scanning/index.shtml

3. Pääkohtien etsiminen

Pääkohtia etsiessä käytetään hyväksi tietoa siitä, miten teksti rakentuu, ja haetaan tietoja esimerkiksi seuraavista asioista: miksi teksti on kirjoitettu, mikä on ollut kirjoittajan tarkoitus ja mitkä ovat tärkeimmät argumentit. Esimerkkejä tieteellisten tekstien rakenteesta ja siihen liittyviä tehtäviä:

http://www.uefap.com/reading/underst/structure/structure.htm
http://unilearning.uow.edu.au/reading/1d.html

4. Kriittinen / arvioiva lukeminen (intensiivinen)

Jos asenteesi luettavaan tekstiin on kriittinen tai arvioiva, vertaat todennäköisesti kirjoittajan näkemyksiä omiisi tai jonkun muun näkemyksiin. Tosiasioiden ja kirjoittajan mielipiteiden erottaminen on myös tärkeää. Apukysymyksiä kriittiseen lukemiseen:

http://www.uefap.com/reading/crit/critfram.htm
http://www.bbc.co.uk/skillswise/words/reading/fact_and_opinion/index.shtml

Muista myös että kun opintojesi edetessä alakohtainen tietosi lisääntyy, lukeminenkin helpottuu.

Katso vielä sanasto-osion vinkit tehokkaampaan lukemiseen.

Lisätietoa:

Helsingin yliopiston kielikeskuksen Reading Room tarjoaa apua ja tukea erilaisten opinnoissa luettavien englanninkielisten tekstien käsittelyyn ja vastauksia yleisimpiin opiskelijoiden lukemiseen liittyviin ongelmiin.

Mia Göcerin opiskelutekniikkaohjeita (mm. vinkkejä lukemiseen).

Kieliopintojen suunnittelu - Opetus - Itsenäinen opiskelu - KOPS