JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Opi oppimaan

Kuunteleminen

Luennolla sinun täytyy ymmärtää puhujan viesti ja argumentit, jotta voit arvioida niitä kriittisesti ja kirjoittaa niiden pohjalta esimerkiksi muistioita, muistiinpanoja tai vastata tenttikysymyksiin. Seminaareissa sinun täytyy ymmärtää muiden kantoja, käsityksiä, argumentteja, jotta voit vastata niihin, perustella oman kantasi ja kysyä tarkentavia kysymyksiä. Näissä tyypillisissä akateemisissa tilanteissa tarvitset aktiivisen kuuntelemisen taitoja sekä muistiinpanotaitoja.

Aktiivisen kuuntelijan tulisi osata:

  • erottaa olennainen sisältö epäolennaisesta,
  • tehdä muistiinpanoja,
  • tehdä ero suoran lainauksen ja omin sanoin muistiin merkityn tiedon välillä jo muistiinpanoja kirjoittaessaan,
  • tehdä yhteenvetoja ja käyttää lyhenteitä muistiinpanoissaan sekä
  • tulkita muistiinpanojaan jälkikäteen.

Kuunteluharjoitukset
Vinkkejä ja apua kuunteluharjoituksiin vieraalla kielellä löydät esimerkiksi näiltä sivustoilta:

Kuunteluharjoituksia eri kielistä löydät Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen Kieliä verkossa-sivustolta.

The University of Manchester Language Centre: 10 vihjettä vieraan kielen kuuntelemiseen.

Andy Gillettin www-sivulla UEFAP (Using English for Academic Purposes) on tietoa ja ohjeita kuullunymmärtämiseen ja muistiinpanojen tekemiseen.

Muistiinpanojen tekemiseen voit löytää vinkkejä näistä linkeistä:

Tiina Pylkkösen materiaali muistiinpanojen tekemisestä.

Andy Gillettin www-sivu UEFAP (Using English for Academic Purposes).

University of Canberra: vinkkejä miten saat eniten irti luennoista.

Unilearning (University of Wollongong) tutoriaali muistiinpanojen tekemiseen.

James Cook University: tutoriaali muistiinpanojen tekemiseen.

California Polytechnic State University listaa erilaisia muistiinpanotekniikoita.

Kieliopintojen suunnittelu - Opetus - Itsenäinen opiskelu - KOPS