JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Opi oppimaan

Kirjoittaminen ja lähteisiin viittaaminen

Tarvitset kirjoitustaitoa sekä opintojesi aikana että työelämässä, jotta voit osoittaa asiantuntijuuttasi vakuuttavasti myös muille. Kirjoittaminen yliopistossa tarkoittaa akateemisten tekstityyppien kirjoittamista tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen. Akateemiselle asiantuntijalle tärkeitä tekstityyppejä ovat muun muassa esseet, raportit, artikkelit, opinnäytetyöt, muistiot ja tiedotteet. Akateeminen teksti eroaa arkikielisestä tekstistä siten, että se on suunniteltua, jäsenneltyä, yleiskielistä, objektiivista ja perustuu lähdemateriaaleihin, joihin myös viitataan selkeästi.

Allaolevista linkeistä löydät tietoa tekstityypeistä, kirjoitusprosessista, tieteellisen tekstin piirteistä ja lähteisiin viittaamisesta.

Suomen virtuaalikielikeskuksen Kirjoittajan ABC-kortti sisältää paljon tietoa ja harjoituksia esimerkiksi kirjoitusprosessista, argumentointikeinoista, kielenhuollosta.

Helsingin yliopiston kielikeskuksen Kielijelppi sisältää tietoa siitä mitä on tieteellinen kirjoittaminen, mikä tekee tekstistä sujuvan ja kuinka lähteisiin viitataan.

Andy Gillettin www-sivulla UEFAP (Using English for Academic Purposes) on hyödyllistä tietoa akateemisen kirjoittamisen piirteistä ja ohjeita akateemiseen kirjoittamiseen.

Plagiointi

Plagioinnissa on kyse toisen henkilön ajatusten, tekstin, tulosten, materiaalin tai kuvien käyttämisestä siten, että ei mainitse oikeaa tekijää/ tekijöitä tai lähdettä. Tällainen menettely on epäeettistä ja laitonta. Yliopisto-opiskelussa toki hyödynnetään toisten ajatuksia, mutta niitä ei tule kopioida suoraan ja esittää ominaan.

Kielikeskuksen suhtautuminen plagiointiin.

Kieliopintojen suunnittelu - Opetus - Itsenäinen opiskelu - KOPS