JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Opi oppimaan

Itseohjautuvuus

Itseohjautuvuudella tarkoitetaan oppijan kykyä ohjata omaa oppimistaan.
Tämä edellyttää vastuuta ja tietoisuutta omasta oppimisesta. Itseohjautuvuus on kulttuurisidonnainen käsite, kehittyy prosessinomaisesti ja vaihtelee oppimistehtävän, oppimisorientaation ja motivaation mukaan.

Akateemista asiantuntijuutta ei ole ilman hyviä kieli- ja viestintätaitoja. Koska kieli- ja viestintätaitoja ei voi erottaa asiantuntijuudesta ja niiden kehittämisen on jatkuttava vielä työelämässä, tärkeä tehtävämme on kehittää opiskelijoiden kielitietoisuutta ja oppimistaitoja.

Sitoutuminen itseohjattuun ja elinikäiseen oppimiseen edellyttää opiskelijalta aktiivisuutta

 • omien oppimistaitojen analysoinnissa
 • mahdollisten oppimisesteiden tiedostamisessa
 • oman motivaation ja asenteiden merkityksen ymmärtämisessä
 • omien oppimistarpeiden kartoituksessa ja tavoitteiden asettamisessa
 • sisältöjen ja aineistojen valinnassa
 • tarvittavan työmäärän arvioinnissa
 • ryhmän hyödyntämisessä
 • oman edistymisen seuraamisessa ja arvioinnissa.

Opettajan rooli itseohjatun oppimisen tukemisessa on tarjota erilaisten tehtävien avulla oppijoille mahdollisuuksia kehittää

 • tietoa ja tietoisuutta itsestään oppijana ja viestijänä
 • tietoa ja tietoisuutta oppimisprosessista
 • tietoa ja tietoisuutta kielestä ja kommunikaatiosta
 • tietoa ja tietoisuutta oppimistehtävistä ja niiden suorittamisesta
 • taitoja käyttää uusia oppimisympäristöjä kielenoppimiseen.

Itseohjautuvuus-harjoituksen avulla voit selvittää tämänhetkistä itseohjautuvuuttasi.

Ajankäyttö

Itseohjautuvuuteen liittyy kiinteästi myös ajanhallinta ja ajankäytön suunnittelu. Lue lisää ajankäytön suunnittelusta:

Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön Oppimisklinikka neuvoo antamaan oppimiselle aikaa, ja antaa konkreettisia vinkkejä ajankäyttösuunnitelman tekemiseen, vilkaise myös esimerkkiviikkosuunnitelma sivun lopusta.

Kieliopintojen suunnittelu - Opetus - Itsenäinen opiskelu - KOPS