JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Opi oppimaan

Itsearviointi

Pidämme tärkeänä sitä, että opiskelijalla on realistinen käsitys siitä, millainen hänen kielitaidon tasonsa on ja että hän pystyy vertaamaan tasoaan kurssien sisältöihin ja tavoitteisiin ja tämän perusteella muodostamaan itselleen oppimistavoitteita jatkossakin. Joillakin kursseilla itsearviointi on osa kurssin arviointia.

Itsearvioinnissa reflektoit omaa oppimistasi ja arvioit kriittisesti oppimistuloksiasi suhteessa oppimistavoitteisiin. Voit arvioida työskentelyäsi esimerkiksi seuraavien asioiden avulla:

  • lue kurssikuvaus/tehtävänanto/arviointikriteerit
  • lue tehtävistä saamasi palautteet -> vertaa suorituksiasi arviointikriteereihin
  • oletko kurssin aikana hyödyntänyt saamaasi palautetta ja tunnistatko kehittämiskohteet
  • ota itsearviointi säännölliseksi rutiiniksi ja päivitä oppimistavoitteitasi tasaisin väliajoin, tarpeen mukaan
  • välineitä: erilaiset testit, opettajalta saamasi palaute, vertaispalaute

Voit tutustua itseesi oppijana osiossa Oppimisen taidot.
Testejä löydät osiosta Kielitaitotestit.

 

 

Kieliopintojen suunnittelu - Opetus - Itsenäinen opiskelu - KOPS