JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Opi oppimaan

OPI OPPIMAAN

Opi oppimaan –sivustolla voit tutustua kielten oppimisessa tarvittaviin akateemisiin ja oppimisen taitoihin ja arvioida niitä omalla kohdallasi esimerkiksi erilaisten testien avulla. Sivuston tarkoituksena on antaa sinulle tukimateriaaleja ja konkreettisia vinkkejä kielten opiskeluun.


Akateemiset taidot
–osiosta löydät tietoa muun muassa akateemisesta kirjoittamisesta, lukemisesta, tiedonhausta jne. Osion tarkoituksena on kertoa mitä nämä taidot tarkoittavat yliopistotasolla. Löydät myös vinkkejä taitojen kehittämiseen itsenäisesti.

Oppimisen taidot –osiossa pohdit ja arvioit esimerkiksi kielenoppimistarpeitasi ja -tyylejäsi ja saat tietoa itseohjautuvuudesta ja itsenäisestä otteesta opinnoissa, mikä on yliopistotasolla tärkeää.

Oppimisen arviointi –osiossa saat tietoa itsearvioinnista ja vertaisarvioinnista sekä löydät linkkejä eri kielitaitotesteihin.

Kieliopintojen suunnittelu - Opetus - Itsenäinen opiskelu - KOPS