JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Opi oppimaan

Oppimisen arviointi

Kieli- ja viestintätaitojen oppimisen seuranta ja arviointi on  jatkuvaa, ja siihen liittyy oppijoiden itsearviointia, vertaisarviointia ja opettajan arviointia.

Itsearviointi ja -reflektointi liittyvät itseohjautuvuusvalmiuksien kehittämiseen, ts. ne kohdistuvat sekä oman osaamisen realistiseen arvioimiseen että omien tavoitteiden ja oppimiseen vaikuttavien tekijöiden määrittelemiseen. Koulutuksen lopussa opiskelija arvioi saavuttamiaan tuloksia ja asettaa uusia tavoitteita.

Vertaisarviointi palvelee sekä arvioitavaa että arvion antajaa ja kehittää työelämätaitoja, koska rakentavan palautteen antaminen kuuluu yleisiin tiimityö- ja yhteistyötaitoihin. Rakentavan palautteen antaminen kuuluu tietenkin myös opettajan ydintaitoihin ja edellyttää itsearviointia.

Kieliopintojen suunnittelu - Opetus - Itsenäinen opiskelu - KOPS