JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Opi oppimaan

AKATEEMISET TAIDOT

Tästä osiosta löydät tietoa muun muassa akateemisesta kirjoittamisesta, lukemisesta, tiedonhausta jne. Osion tarkoituksena on kertoa mitä nämä taidot tarkoittavat yliopistotasolla. Löydät myös vinkkejä taitojen kehittämiseen itsenäisesti.

 

 

 

 

Kieliopintojen suunnittelu - Opetus - Itsenäinen opiskelu - KOPS