Oppimispäiväkirja (suomenkielinen)

Oman oppimisen reflektointi on osa oppimista. Reflektointi on kriittistä ajattelua ts. kysymysten asettelua monesta eri näkökulmasta. Reflektointi auttaa sinua ymmärtämään oman roolisi oppimisessa ja kehittämään itseäsi kielenoppijana.

  • Oppimispäiväkirjastasi tulee ilmetä mihin pohdintasi liittyy; verkkokurssin kappale, tehtävä jne.

  • Reflektoit sitä mitä olet lukenut, kuullut tai oppinut verkkokurssilla. Tarkoituksena ei siis ole listata ylös, mitä olet tehnyt, vaan pohtia tekemääsi (esim. mikä oli helppoa/vaikeaa).

  • Voit systemaattisesti arvioida mitä olet tai et ole oppinut ja mitä sinun vielä tulee oppia.

  • Oppimispäiväkirjassa on tilaa omille ajatuksille ja kysymyksille.

  • Oppimispäiväkirjaa on helpompi kirjoittaa silloin, kun asia on tuoreessa muistissa. Kirjoita siis heti, kun olet tehnyt jotain Nätfräsch-ympäristössä.

Aloita oppimispäiväkirjan kirjoittaminen pohtimalla omaa oppimistasi ja ruotsin kielen osaamistasi. Pohdi esim.
Olenko tosiaan unohtanut kaiken?
Mikä ruotsin kielessä on helppoa minulle?
Mikä on hankalaa ja tuottaa ongelmia?
Mitä minun täytyy harjoitella enemmän?
Mitä ja miksi haluan oppia?

On myös tärkeää, että mietit millainen itse olet oppijana.
Miten minä opin asioita?
Millainen oppimistyyli minulla on?
Kirjaa ylös myös tavoitteesi tällä kurssilla. Kirjoita n. ½ A4-sivua joka viikko verkkokurssin aikana. Merkitse kirjoitustesi päivämäärät ylös oppimispäiväkirjaan.