StartsidamanusInfoGrammatik
 

2. Järjestysluvut

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

den / det
första
andra
tredje
fjärde
femte
sjätte
sjunde
åttonde
nionde
tionde
elfte
tolfte
trettonde
fjortonde
femtonde
sextonde
sjuttonde
artonde
nittonde
20.
21.
22.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
101.
135.
1000.
den / det tjugonde
tjugoförsta
tjugoandra
trettionde
fyrtionde
femtionde
sextionde
sjuttionde
åttionde
nittionde
hundrade
hundraförsta
hundratrettiofemte
tusende

 

© Jyväskylän yliopiston kielikeskus, kaikkinainen lainaaminen ilman kielikeskuksen lupaa kielletty.Copyright