Infosivu Paluu aloitussivulle Tiedottavat tekstityypit Kantaaottavat tekstit Ohjailevat tekstityypit Fiktiiviset tekstityypit Ohjailevat tekstityypit Analyysit
 
Kielikeskus
Jyväskylän yliopisto
  sijaintisi: kirjoitusviestintä > KANTAA OTTAVAT tekstityypit> essee
 
<< KANNANOTOT

*Tehtävävirikkeitä
*Bibliografisten tietojen antaminen

*Kirjoita tutusta aiheesta
*Miksi ja mistä näkökulmasta?
*Esseen mahdollisuudet ovat rajattomat
*Rakenna essee prosessina
*Anna tekstisi kypsyä yön yli


ESSEE
"Essee on yleistajuinen tutkiva tai pohtiva kirjoitelma."

  • Essee on kaunokirjallisen ja tieteellisen esityksen välimuoto.

  • Kaunokirjallista esseessä on pyrkimys tyylillisiin ansioihin, yleistajuisuus, persoonallisuus ja vapaa sommittelu.

  • Tieteellisen esityksen tavoin ote on esseessä älyllinen ja pohdiskeleva (vrt. yliö ja alakertajuttu).

  • Esseen muoto vaihtelee parin kolmen sivun tekstistä kokonaiseen teokseen.

  • Esseeksi kutsutaan myös proosamuotoista koevastausta esim. koulussa taikka ylioppilasainetta.

  • Kirjallisuusesseellä ja kaunokirjallisuusanalyysilla ei ole juurikaan eroa.

  • Essee on aina oma tuotoksesi, vaikka se voi perustua eri lähteistä saamiisi aineksiin.

  • Valitset ja muokkaat kirjoitettavan tekstin itse.

  • Teet monenlaisesta aineistosta omakohtaista niin, että se jäsentyy aiheen mukaan.


Paluu sivun alkuun
Tehtävävirikkeitä:


1. Kirjoita essee itse kehittelemästäsi aiheesta, älä sinulle määrätystä otsikosta. Hae tuttu aihe, josta tiedät. Pohdi ja tarkastele eri näkökulmista, turvaudu tarvittaessa lähdemateriaaliin. Otsikoi itse. Karsi lopuksi puolet pois..
2. Kirjoita novellianalyysi esseen muotoon. Esittele ja analysoi novellin eri piirteitä pohdiskelevasti. Otsikoi itse.


Paluu sivun alkuun
Kirjoita tutusta aiheesta
"Tuttu aihe on vahvuutesi."

- Valitse tuttu aihepiiri: jos et tunne aihetta, kirjoittamisesi on hapuilua.
- Rajaa aihe: Mihin kysymykseen esseesi vastaa? Tee pääkysymyksen pohjalta lisäkysymyksiä.
- Analysoi kysymyksiä. Pohdi niitä ja pane omia ideoita muistiin.
- Hanki tietoa: kerää materiaalia lehdistä, kirjoista, omista muistiinpanoista.
- Suunnittele esseen rakennetta erottamalla pää- ja yksityiskohdat.
- Tavallinen ylioppilasaine noudattaa mallia aloitus - käsittely - lopetus.
- Ryhdy laatimaan luonnosta.
- Miten johdattelet asiaan? Johdattelussa lukijalle aukeaa se, mistä näkökulmasta tarkastelet asiaa.

Paluu sivun alkuun
Miksi ja mistä näkökulmasta?
"Näkökulma saa aikaan tyylin."

- Näkökulmaan vaikuttaa se, mikä on esseesi tarkoitus, pyrkimys. Kenelle kirjoitat? Miksi pohdit asiaa?
- Näkökulmasta muodostuu tyylisi: onko se subjektiivis-emotionaalinen vai etäisempi objektiivis-informatiivinen?
- Jos otat minä-muodossa selkeästi kantaa, kirjoitat mielipidekirjoitusta.
- Jos pohdit asiaa yleisemmästä näkökulmasta, kirjoitat esseetä, kirjallisuusesseetä, kirjallisuusanalyysia.
- Perustele pohdiskelun tuloksena syntyneet näkemykset.

Paluu sivun alkuun
Esseen mahdollisuudet ovat rajattomat
"Kirjallisuusesseen voit rakentaa eri tavoin."

- Voit aloittaa suoraan asiasta, esitellä tekijän, teoksen, ilmestymisajankohdan ja jotakin yleistä teoksesta ja sen syntytaustasta.
- Voit selostaa luokitellen selkeässä järjestyksessä lukemisesi ja analyysisi tulokset.
- Voit luonnehtia tekstiä lähtien sen ulkonaisista piirteistä kohti intiimimpiä seikkoja.
- Voit edetä yksinkertaisemmista havainnoista vaiheittain herkkiinkin henkilökohtaisiin vaikutelmiisi.
- Lopussa voit palauttaa mieleen tiiviisti tekstin teemat, luoda kuvan kirjailijan taiteesta ja kommentoida teoksen kiinnostavuutta ja vaikutusta laajemmalti.

Paluu sivun alkuun
Rakenna essee prosessina
"Esseen rakentaminen on prosessi."

- Prosessoi luonnostekstiäsi koko ajan tarkistaen.
- Käsittelysi pääsisällys koostuu useista kappaleista.
- Esitä kussakin kappaleessa vain yksi perusajatus, jota tuet perusteluin ja esimerkein.
- Kappaleen pääasia - ydinvirke - voi olla tehokas heti kappaleen alussa tai ihan lopussa.
- Rakenna kappaleet niin, että ne juoksuttavat tekstiäsi kiinnostavasti ilman väliotsikoita.
- Väliotsikointi on kuitenkin sallittua esim. ylioppilasaineessa.
- Älä viittaile edeltävään ja seuraavaan tekstiin metatekstillä: "Edellä on mainittu - -, Seuraavaksi - -."
- Pane pääasiat päälauseeseen, sivuasiat sivulauseisiin.
- Esseesi on tehokas, kun käytät lyhyitä väitelauseita.
- Retoriset kysymykset lisäävät kiinnostusta.
- Käytä säästeliäästi tehovälimerkkejä - ajatusviivaa, puolipistettä ja huutomerkkiä.
- Viittaa lähdetietoihin suoraan tekstissä proosamuotoisesti, älä sulkeissa tai sivun alalaidassa.
- Lopeta asiat kokoavasti pyöristäen.

Paluu sivun alkuun
Anna tekstisi kypsyä yli yön
"Alitajuiselle kypsyttelylle on varattava aikaa."

- Pidä taukoa ennen lopullisen version muokkaamista.
- Lisää keksimäsi viime hetken tiedot ja ideat.
- Varo rakastumasta tekstiisi niin, että et voi poistaa mitään.
- Mieti, voisitko vielä tiivistää: voiko jättää jotakin pois, lyhentää virkkeitä?
- Jos voit, pyydä palautetta esim. ystävältäsi.
- Tarkista ihan lopuksi esseen kieliasu: oikeinkirjoitusvirheet, tyylirikot, mahdollisten sitaattien tarkkuus.


     
Untitled Document
Sivukartta Help Palaute Paluu sivun alkuun