Infosivu Paluu aloitussivulle Tiedottavat tekstityypit Kantaaottavat tekstit Ohjailevat tekstityypit Fiktiiviset tekstityypit Ohjailevat tekstityypit Analyysit
 
Kielikeskus
Jyväskylän yliopisto
sijaintisi: opetuskirjoitusviestintä > ANALYYSI
 


ANALYYSI:

> KAUNOKIRJALLISUUS- 
   ANALYYSI

> POPULAARIN TEKSTIN    ANALYYSI


Bibliografisten tietojen antaminen

ANALYYSI

"Analysointi on ilmiöiden erittelemistä, luokittelua."

 • Tyypillisiä analyyseja eli eritteleviä tekstejä ovat tieteelliset opinnäytetyöt, tutkielmat, (pro)seminaarityöt, pro gradu -työt ja väitöskirjat sekä muut varsinaiset tutkimukset.

 • Analyyttisen kirjoittamisen katsotaan yleensä olevan objektiivis-informatiivista, puolueetonta ja kirjoittajan tunteista riippumatonta.

 • Tällä verkkokurssilla ei ole tarkoitus tuottaa tieteellisiä analyyseja.

 • Analyysilla tarkoitetaan tällä kurssilla subjektiivis-emotionaalista, jopa tunnekuohujen värittämää kirjoitusta.

  SUBJEKTIIVINEN ANALYYSI
  "Sinulla on oikeus valita näkökantasi."

 • Subjektiivisella analyysilla tarkoitetaan esimerkiksi jonkin kaunokirjallisen tekstin sisällön ja kielen analyysia: sisältöä ja kieltä eritellään ja etsitään tekstin rakennepiirteitä, tyylipiirteitä yleensä teoreettisten lähtökohtien pohjalta, kuitenkin omin valinnoin.

 • Subjektiivinen analyysi voi olla myös kevyemmin lähestyttävä analyysi jostakin populaaria viestintää koskevasta aiheesta: esittelyn tapainen kärkevän subjektiivinen analyysi esimerkiksi jostakin viikko- tai kuukausilehdestä taikka tv:n sarjaohjelmasta.

 • Molemmantyyppiset subjektiiviset analyysit koostuvat muutamista otsikoiduista jäsennellyistä luvuista: pituutta kertyy neljä viisi liuskaa.

   

   
Untitled Document
Sivukartta Help Palaute Paluu sivun alkuun